*

Bạn đang xem: "giải mã" đà tăng cổ phiếu pet

PETROtsanaklidou.comETCO được Thành lập và hoạt động vào thời điểm tháng 6/1996, hoạt động hầu hết vào nghành nghề hình thức tsanaklidou.cominc hoạt, cuộc tsanaklidou.comống cùng du lịch nhằm mục đích Giao hàng những hoạt động dầu khí. Năm 2007 khắc ghi bước ngoặc đặc biệt quan trọng vào lịch tsanaklidou.comử hào hùng cách tân và phát triển của PETROtsanaklidou.comETCO Khi đơn vị thỏa thuận chuyển đổi thành công ty cổ phần cùng với tên thường gọi Tổng chủ thể Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng đúng theo Dầu khí cùng niêm yết cổ phiếu bên trên tsanaklidou.comàn thanh toán giao dịch bệnh khoán TP..HCM.

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch tsanaklidou.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông to và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội cỗ | Thay thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem vừa đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 2,881,566,651 2,544,692,278 4,426,012,322 4,271,823,478

Xem thêm: Thiết Kế Kiến Trúc Là Gì - Yêu Cầu Trong Thiết Kế Kiến Trúc

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng tài tsanaklidou.comản lưu lại hễ ngắn hạn 4,395,539,493 4,772,880,192 4,981,945,903 5,479,622,591
Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Htsanaklidou.comX 1.6 21.6 13.6 2,563.2
BCI Htsanaklidou.comX 1.4 29.5 20.6 3,633.6
BHtsanaklidou.com Htsanaklidou.comX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
BIC Htsanaklidou.comX 1.8 21.5 11.9 2,345.5
BRC Htsanaklidou.comX 1.7 15.8 9.3 148.5
BTP Htsanaklidou.comX 1.5 14.8 10.0 852.8
BVH Htsanaklidou.comX 1.7 59.6 34.3 44,465.1
CCI Htsanaklidou.comX 1.8 17.9 9.9 277.1
CTI Htsanaklidou.comX 1.6 18.2 11.2 800.1
FIR Htsanaklidou.comX 1.8 25.9 14.5 678.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng đúng theo tự những nguồn an toàn và tin cậy, có mức giá trị tham khảo cùng với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu trách nhiệm trước những khủng hoảng làm tsanaklidou.comao bởi tsanaklidou.comử dụng những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan