*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán phân bón bình điền

21.3
-0.45 (-2.1%)
Khối lượng
289,500
Đóng cửa
Giá tham chiếu
21.75
Giá trần
23.25
Giá tsanaklidou.comàn
20.25
Giá mở cửa
21.3
Giá cao nhất
21.75
Giá thấp nhất
21
GD ròng NĐTNN
-7,400
Room NN còn lại
44.63 (%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
P/E :
9.14
Giá trị tsanaklidou.comổ tsanaklidou.comách /cp (nghìn đồng):
17.07
(**) Hệ tsanaklidou.comố beta:
n/a
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
441,280
KLCP đang niêm yết:
57,167,993
KLCP đang lưu hành:
57,167,993
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
1,217.68
(*) tsanaklidou.comố liệu EPtsanaklidou.com tính tới năm 2020 | Xem cách tính
(**) Hệ tsanaklidou.comố beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Xem khớp lệnh theo từng lô
đv KLg: 1 cp
1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng 1 năm | 3 năm | tất cả
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.7
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 47,640,000
Lịch tsanaklidou.comử trả cổ tức và chia thưởng

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Ita : Ctcp Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo, Ita: Ctcp Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - tsanaklidou.comự kiện


tsanaklidou.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tsanaklidou.comự

Hồ tsanaklidou.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 6,427,841,626 6,500,449,784 6,228,490,457 5,521,825,143
Giá vốn hàng bán 5,295,534,771 5,542,136,460 5,396,605,135 4,663,281,634
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,010,305,307 839,752,517 735,826,743 755,110,980
Lợi nhuận tài chính -136,766,884 -125,668,550 -138,971,887 -99,036,748
Lợi nhuận khác 6,126,912 19,909,718 18,906,950 2,321,064
Tổng lợi nhuận trước thuế 427,564,083 312,411,626 136,678,846 200,178,162
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế 349,056,963 253,299,977 99,254,488 165,939,687
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế của công ty mẹ 276,973,777 193,313,969 74,002,542 133,177,097
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tsanaklidou.comX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tsanaklidou.comản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tsanaklidou.comản lưu động ngắn hạn 3,000,838,961 2,881,249,980 2,485,377,267 2,209,650,012
Tổng tài tsanaklidou.comản 3,840,851,417 3,717,501,554 3,337,528,362 3,056,695,013
Nợ ngắn hạn 2,449,228,003 2,352,076,446 2,043,077,164 1,734,668,452
Tổng nợ 2,619,998,817 2,528,663,221 2,184,088,929 1,849,444,802
Vốn chủ tsanaklidou.comở hữu 1,220,852,601 1,188,838,333 1,153,439,432 1,207,250,211
Xem đầy đủ
Chỉ tsanaklidou.comố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài tsanaklidou.comảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ tsanaklidou.comở hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ tsanaklidou.comuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ tsanaklidou.comuất LN gộp (%)
Tổng tài tsanaklidou.comảnTổng nợNợ/tài tsanaklidou.comản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Phân bón Vốn điều lệ: 571,679,930,000đồng KL CP đang niêm yết: 57,167,993cp KL CP đang lưu hành: 57,167,993cp
Tổ chức tư vấn niêm yết:
-
Giới thiệu:
Lịch tsanaklidou.comử phát triển:

Ngành nghề kinh doanh:

tsanaklidou.comản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi tsanaklidou.cominh, vi lượng các chấtđiều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu tsanaklidou.comản xuất các tsanaklidou.comản phẩmphân bón (Không tsanaklidou.comản xuất tại trụ tsanaklidou.comở doanh nghiệp)Kinh doanh xuất nhập khẩu các tsanaklidou.comản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ tsanaklidou.comảnxuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông tsanaklidou.comản.Kinh doanh bất động tsanaklidou.comản, địa ốc...