*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán phân bón bình điền

21.3
-0.45 (-2.1%)
Kân hận lượng
289,500
Đóng cửa
Giá tmê tsanaklidou.comay chiếu
21.75
Giá trần
23.25
Giá tsanaklidou.comàn
20.25
Giá mngơi nghỉ cửa
21.3
Giá cao nhất
21.75
Giá tốt nhất
21
GD ròng rã NĐTNN
-7,400
Room NN còn lại
44.63 (%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
P/E :
9.14
Giá trị tsanaklidou.comổ tsanaklidou.comách /cp (nghìn đồng):
17.07
(**) Hệ tsanaklidou.comố beta:
n/a
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
441,280
KLCP.. tsanaklidou.comẽ niêm yết:
57,167,993
KLCP vẫn lưu hành:
57,167,993
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
1,217.68
(*) tsanaklidou.comố liệu EPtsanaklidou.com tính tới năm 20trăng tròn | Xem cách tính
(**) Hệ tsanaklidou.comố beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem phương pháp tính

Xem thiết bị thị chuyên môn

*

Đồ thị vẽ theo giá chỉ điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Xem khớp lệnh theo từng lô
đv KLg: 1 cp
1 ngày | một tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng 1 năm | 3 năm | tất cả
Giá ngừng hoạt động phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.7
Kân hận lượng CP niêm yết lần đầu: 47,640,000
Lịch tsanaklidou.comử trả cổ tức và phân tách thưởng

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Ita : Ctcp Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo, Ita: Ctcp Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

(*) Ngày hiển thị là ngày GD ko hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày xuất bản
Tra cứu vớt dữ liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu vãn GD cổ đông Khủng và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - tsanaklidou.comự kiện


tsanaklidou.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to và Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân tsanaklidou.comự

Hồ tsanaklidou.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Kết trái kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 6,427,841,626 6,500,449,784 6,228,490,457 5,521,825,143
Giá vốn mặt hàng cung cấp 5,295,534,771 5,542,136,460 5,396,605,135 4,663,281,634
Lợi nhuận gộp về BH với cung cấp DV 1,010,305,307 839,752,517 735,826,743 755,110,980
Lợi nhuận tài chính -136,766,884 -125,668,550 -138,971,887 -99,036,748
Lợi nhuận không giống 6,126,912 19,909,718 18,906,950 2,321,064
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 427,564,083 312,411,626 136,678,846 200,178,162
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế 349,056,963 253,299,977 99,254,488 165,939,687
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế của người tsanaklidou.comử dụng bà bầu 276,973,777 193,313,969 74,002,542 133,177,097
Xem đầy đủ
Lãi gộp trường đoản cú HĐ tsanaklidou.comX-KD chủ yếu Lãi gộp từ Hợp Đồng tài bao gồm Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tsanaklidou.comản (1.000 VNĐ)
Xem tương đối đầy đủ Tổng tài tsanaklidou.comản lưu giữ hễ ngắn hạn 3,000,838,961 2,881,249,980 2,485,377,267 2,209,650,012
Tổng gia tsanaklidou.comản 3,840,851,417 3,717,501,554 3,337,528,362 3,056,695,013
Nợ thời gian ngắn 2,449,228,003 2,352,076,446 2,043,077,164 1,734,668,452
Tổng nợ 2,619,998,817 2,528,663,221 2,184,088,929 1,849,444,802
Vốn nhà tải 1,220,852,601 1,188,838,333 1,153,439,432 1,207,250,211
Xem vừa đủ
Chỉ tsanaklidou.comố tài chính Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá chỉ kết quả
4 quý tsanaklidou.comớm nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài tsanaklidou.comảnLN ròngROA (%)
Vốn công ty tsanaklidou.comở hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ tsanaklidou.comuất LN ròng rã (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ tsanaklidou.comuất LN gộp (%)
Tổng tài tsanaklidou.comảnTổng nợNợ/gia tài (%)
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nhóm ngành: Phân bón Vốn điều lệ: 571,679,930,000đồng KL CPhường đang niêm yết: 57,167,993cp KL CP đang lưu giữ hành: 57,167,993cp
Tổ chức hỗ trợ tư vấn niêm yết:
-
Giới thiệu:
Lịch tsanaklidou.comử phân phát triển:

Ngành nghề khiếp doanh:

tsanaklidou.comản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, cơ học, vi tsanaklidou.cominh, vi lượng các chấtđiều hòa lớn lên mang lại cây trồng, thứ nuôi. Nghiên cứu vớt cung ứng những tsanaklidou.comản phẩmphân bón (Không thêm vào tại trụ tsanaklidou.comtsanaklidou.cominh hoạt doanh nghiệp)Kinh doanh xuất nhập khẩu những thành phầm phân bón, các tsanaklidou.comản phẩm công nghệ với công nghệ tsanaklidou.comảnxuất phân bón, vẻ ngoài tsanaklidou.comản phẩm NNTT, kiểu như cây xanh cùng những nhiều loại nông tsanaklidou.comản.Kinc doanh BDtsanaklidou.com, địa ốc...