*

Bạn đang xem: Cổ phiếu sbs tăng hơn 264% chỉ sau 11 ngày giao dịch

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch tsanaklidou.comử dân tộc Tra cứu GD cổ đông phệ & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Agribank Tại Phiên Giao Dịch Hôm Nay, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctsanaklidou.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BGM Htsanaklidou.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
AHP Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
AMD Htsanaklidou.comX 0.1 3.7 26.9 436.6
Atsanaklidou.comG Htsanaklidou.comX 0.0 37.1 2,250.7
ATG Htsanaklidou.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
CII11709 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
DAH Htsanaklidou.comX -0.2 6.3 -30.6 128.3
CTF Htsanaklidou.comX 0.1 19.8 159.5 933.6
DTA Htsanaklidou.comX -0.1 12.2 -119.1 64.9

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng hòa hợp trường đoản cú những nguồn an toàn, có giá trị xem thêm với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu đựng trách nhiệm trước phần đa khủng hoảng rủi ro như thế nào vày tsanaklidou.comử dụng những dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan