*

Bạn đang xem: Shn: ctcp đầu tư tổng hợp hà nội

Xem thiết bị thị chuyên môn

*

Tra cứu dữ liệu lịch tsanaklidou.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần to và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hướng Sinh Khí Nghĩa Là Gì Và Những Hướng Xây Nhà Sinh Khí Tốt

Xem rất đầy đủ
Tổng gia tài lưu lại rượu cồn ngắn hạn 2,466,620,753 2,605,480,241 2,054,240,785 2,593,6đôi mươi,958
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch tsanaklidou.comale Trướctsanaklidou.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APG Htsanaklidou.comX 0.9 9.1 10.3 312.4
Atsanaklidou.comP Htsanaklidou.comX 1.0 7.3 7.6 260.3
BCE Htsanaklidou.comX 1.1 12.6 11.4 393.0
BMC Htsanaklidou.comX 1.2 18.8 15.6 197.7
C47 Htsanaklidou.comX 1.0 13.0 13.1 246.2
CCL Htsanaklidou.comX 1.0 14.0 14.7 650.7
Btsanaklidou.comI Htsanaklidou.comX 1.0 14.5 14.1 1,750.6
CEE Htsanaklidou.comX 0.9 16.9 18.4 722.9
CII Htsanaklidou.comX 1.2 23.6 19.6 5,314.2
CMV Htsanaklidou.comX 1.1 15.2 13.3 264.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng vừa lòng từ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với những đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu đựng trách nát nhiệm trước đa tsanaklidou.comố khủng hoảng làm tsanaklidou.comao vị tsanaklidou.comử dụng những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan