*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán vgc

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch tsanaklidou.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông Khủng và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông Khủng & Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem không hề thiếu
Doanh thu bán tsanaklidou.comản phẩm cùng CCDV 2,383,513,201 2,486,875,831 2,297,689,203 2,336,069,305

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1988 Hợp Hướng Nào, Tuổi 1988 Hợp Hướng Nào

*

Xem rất đầy đủ
Tổng gia tài lưu động ngắn hạn 7,625,028,8trăng tròn 7,756,339,763 7,429,969,215 7,037,204,740
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Htsanaklidou.comX 1.4 16.4 11.7 3,160.1
ABtsanaklidou.com Htsanaklidou.comX 1.4 43.8 31.8 1,198.1
ABT Htsanaklidou.comX 1.2 30.8 24.8 351.8
AGM Htsanaklidou.comX 1.4 13.6 10.0 239.3
ANV Htsanaklidou.comX 1.6 22.7 14.3 2,853.9
BCI Htsanaklidou.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
CDC Htsanaklidou.comX 1.3 15.6 11.9 349.6
CMG Htsanaklidou.comX 1.4 37.4 26.0 3,425.0
BTP Htsanaklidou.comX 1.5 15.0 10.2 858.9
BTT Htsanaklidou.comX 1.2 53.0 43.1 702.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng hòa hợp từ các nguồn an toàn và tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các công ty chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước hồ hết rủi ro khủng hoảng nào vị thực hiện các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan