VCB: Giao dịch 111.108.873 cp niêm yết bổ sung MWG: Giao dịch 12.729.511 cp niêm yết bổ sung CII: Giao dịch 3.000.000 cp niêm yết bổ sung
*
Mã Tên doanh nghiệp Sàn Giá Tăng giảm % EPS P/E
HPSCo CTCP Dịch vụ và Phụ tùng HYUNDAI OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
MACHINCO CTCP Thiết bị Phụ tùng OTC 4.80 -0.36 ▼ -6.94 -32,576 0
OTO32 Công ty cổ phần cơ khí Ô tô 3-2 OTC 21.50 3.83 ▲ 21.70 0 0
THACO CTCP Ô tô Trường Hải OTC 32.50 0.00 ■■ 0.00 2,954 11.00
TMTAUTO CTCP ô tô TMT OTC 41.00 -4.00 ▼ -8.89 30,204 1.36
TRABUSBD CTCP Sản xuất, Lắp ráp và Đóng mới xe ô tô buýt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng HOSE 28.00 -1.45 ▼ -5.18 2,053 13.64
HUVC CTCP Ôtô Hyundai – Vinamotor OTC 30.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam HOSE 19.30 -0.45 ▼ -2.33 1,261 15.31
SRC CTCP Cao Su Sao Vàng HOSE 22.30 -0.80 ▼ -3.59 1,575 14.16
TRALAS CTCP Sản xuất, lắp ráp và đóng mới ô tô TRA-LAS OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TMT CTCP Ô Tô TMT HOSE 9.25 -0.45 ▼ -4.86 282 32.80
UMVC CTCP United Motor Việt Nam OTC 18.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TRUONGLONG CTCP Kỹ thuật và Ôtô Trường Long OTC 25.00 -0.30 ▼ -1.19 3,181 7.86
HUXEKHA CTCP Xe khách Thừa Thiên Huế OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HTL CTCP Kỹ Thuật & Ôtô Trường Long HOSE 18.40 -1.30 ▼ -7.07 1,480 12.43
HHGC CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy HOSE 15.00 0.00 ■■ 0.00 1,279 11.73
VMIC CTCP Đầu tư Vinamotor OTC 14.00 0.00 ■■ 0.00 1,319 10.61
HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HOSE 6.47 -0.22 ▼ -3.40 279 23.19
CTF CTCP City Auto HOSE 19.40 -0.40 ▼ -2.06 1,502 12.92
(ĐVT: 1,000 VNĐ)