*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán vix

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBtsanaklidou.comC) được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tsanaklidou.comố 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Hóa Giải Hướng Nhà Lục Sát, Cách Hóa Giải Hướng Nhà Phạm Họa Hại Lục Sát

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tsanaklidou.comản lưu động ngắn hạn 1,728,536,779 1,651,098,291 1,737,369,461 1,891,821,431
Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AGM Htsanaklidou.comX 1.6 13.6 8.4 232.1
BHtsanaklidou.com Htsanaklidou.comX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Htsanaklidou.comX 1.8 22.2 12.3 2,738.4
BRC Htsanaklidou.comX 1.6 15.1 9.2 142.3
BVH Htsanaklidou.comX 1.7 61.7 35.5 49,364.5
CHP Htsanaklidou.comX 1.5 18.7 12.7 2,820.7
DIG Htsanaklidou.comX 1.5 31.1 20.8 9,772.5
FIR Htsanaklidou.comX 1.8 26.2 14.7 742.2
GMC Htsanaklidou.comX 1.6 35.4 21.5 569.2
Gtsanaklidou.comP Htsanaklidou.comX 1.6 12.7 7.8 421.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tsanaklidou.comử dụng các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan