*

Bạn đang xem: Mã công ty chứng khoán

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch tsanaklidou.comử dân tộc Tra cứu vãn GD cổ đông bự và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Xem Hướng Bếp Theo Tuổi Vợ Hay Chồng Thì Chính Xác? &Raquo; Thông Tin Dự Án

Xem vừa đủ
Tổng tài tsanaklidou.comản lưu lại động ngắn hạn 11,276,350,734 10,851,511,570 11,481,477,513 11,585,099,253
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Htsanaklidou.comX 2.5 21.6 8.8 3,038.8
BHN Htsanaklidou.comX 2.3 70.7 30.3 16,226.0
CII Htsanaklidou.comX 2.2 23.6 10.5 4,155.8
CLL Htsanaklidou.comX 2.5 30.6 12.2 952.0
COM Htsanaklidou.comX 2.2 46.5 21.5 727.2
DCL Htsanaklidou.comX 2.2 28.0 12.4 1,088.3
Dtsanaklidou.comN Htsanaklidou.comX 2.4 47.6 trăng tròn.0 565.5
HTI Htsanaklidou.comX 2.5 18.4 7.4 311.9
ITC Htsanaklidou.comX 2.4 17.0 7.2 1,173.4
NT2 Htsanaklidou.comX 2.2 22.3 10.1 6,664.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng vừa lòng tự những nguồn tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu đựng trách rưới nhiệm trước phần đông khủng hoảng rủi ro nào vì chưng áp dụng những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan