Nghĩa rộng:

Quyết định (làm gì trong một vài lựa chọn lựa) – decide which of a number of possible things you will have phệ vì chưng.

Bài Viết: Make up my mind là gì

Tiếng Việt bao gồm cách tiến hành nói cũng tương tự như:

Quyết định

Ví dụ: