Nghĩa rộng:

Quyết định (làm gì trong một số chọn lựa) – decide which of a number of possible things you will have lớn do.

Bài Viết: Make up my mind là gì

Tiếng Việt có phương thức nói cũng giống như:

Quyết định

Ví dụ: