Lỗi new gặp… Tình hình là sau thời điểm mình khởi động máy tính xách tay lên để làm Việc nthủng bao ngày thì gặp mặt bắt buộc lỗi chính là hình tượng mạng WiFi bên trên Laptop bị biến mất không một nguyên do, mặc dù trước kia bản thân vẫn vẫn sử dụng bình thường. Và dĩ nhiên mạng internet cũng trở nên mất luôn