Sổ cái dùng để ghi chép các quá trình gớm tế phát sinch trong từng kỳ hoặc vào từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinch, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinc hơn. Trên báo cáo tài chính có bao nhiêu tài khoản tổng cộng thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái tài khoản


Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC

(Dùng mang lại bề ngoài kế toán thù Nhật cam kết chung)

Năm…

Tên thông tin tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật cam kết chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số tạo nên trong tháng

– Cộng số gây ra tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này còn có …. trang, đặt số từ trang số 01 cho trang ….

Xem thêm: 5 Trang Khảo Sát Kiếm Tiền 2017, Khảo Sát Kiếm Tiền Online & Bí Mật Kiếm 3

– Ngày mlàm việc sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo vẻ ngoài nhật ký chung

Khác với sổ nhật ký phổ biến là thể hiện tổng hầu hết các các bước kinh tế phát sinc. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng biệt đến nội dung từng tài khoản cả một tần số phát sinch.

Ví dụ nlỗi hình dưới đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trmong chuyển sang

Bài viết liên quan