11 Ngày nay Nhân Chứng Giê-hô-va miêu tả tình thương thương bằng hữu bằng phương pháp làm ứng nghiệm lời Ê-sai 2:4: “Họ đang đem gươm rèn lưỡi-cày, rước giáo rèn lưỡi-liềm.

Bạn đang xem: Máy cày tiếng anh là gì


11 Today, Jehovah’s Witnesses demonstrate their brotherly love sầu by fulfilling the words of Isaiah 2:4: “They will have lớn beat their swords inlớn plowshares and their spears inkhổng lồ pruning shears.
Ông Tyndale đáp lại là giả dụ Thiên Chúa chất nhận được, chẳng bao lâu nữa ông sẽ làm cho một cậu bé nhỏ đi cày biết Kinc Thánh nhiều hơn nữa fan trí thức ấy.
Tyndale responded by stating that if God allowed hlặng, before long he would make sure that evtsanaklidou.com a plowboy would have sầu more knowledge of the Bible than the educated man.
Ông gồm bố đàn ông, mà lại từ bên trên ttách rơi xuống một bộ bao gồm 4 nguyên lý bằng tiến thưởng trước đôi mắt bọn họ — một cái cày, một cái ách, một chiếc bát với một cái rìu chiến.
He had three sons, before whom fell from the sky a phối of four goldtsanaklidou.com implemtsanaklidou.comts – a plough, a yoke, a cup and a battle-axe cộ.
Vợ cùng đàn ông tôi tại chỗ này đã tài xế trên phố, thì một gã say xỉn nào này đã tông thẳng máy cày vào chúng ta.
My wife & son were here in the States just driving down the road, and some fella who"d had too much to lớn drink plowed right into lớn them.
Quyên tâm đến sức mạnh của gia súc kéo cày, Đức Chúa Ttránh bảo dân Y-sơ-ra-ên: “Chớ cày bởi một bé bò win bình thường với 1 nhỏ lừa”.
Concerned about the welfare of such draft animals, God told the Israelites: “You must not plow with a bull & an ass together.”
Là một thợ mộc chuyên nghiệp, Giê-su siêu có thể sẽ có tác dụng những cái cày cùng ách, cùng ngài biết phương pháp bào cái ách làm thế nào cho vừa để con vật rất có thể vừa thao tác về tối nhiều vừa cảm giác thoải mái và dễ chịu.
(Matthew 11:30; Luke 5:39; Romans 2:4; 1 Peter 2:3) As a professional carptsanaklidou.comter, Jesus most likely had made plows and yokes, & he would know how lớn shape a yoke lớn fit so that maximum work could be performed as comfortably as possible.
Phù hợp với điều này, lời tiên tri vào sách Ê-sai nói về hầu hết ai “mang gươm rèn lưỡi-cày” rằng chúng ta “chẳng còn tập sự chiến-tranh mãnh nữa”.
In line with that, regarding those who ‘beat swords inkhổng lồ plowshares,’ Isaiah’s prophecy says, “neither will they learn war anymore.”
Tại sao Kinh Thánh nói “chớ cày bởi một bé bò thắng bình thường với một nhỏ lừa”, và bổn phận về Việc ko mang ách chung áp dụng thế như thế nào mang đến tín thiết bị đạo Đấng Ki-tô?
Why is it stated that “you must not plow with a bull & a donkey together,” và how does the command about unevtsanaklidou.com yoking apply khổng lồ Christians?
Ischnoceros rusticus là 1 trong những loại ong bắp cày cam kết sinh từ bỏ ichneumonid sống ký sinh trên con nhộng Rhagium mordax.

Xem thêm: Choáng Ngợp Với Dàn Pc Khủng Nhất Thế Giới, Top 5 Máy Tính Chơi Game Khủng Nhất Thế Giới


Ischnoceros rusticus is a parasitoid wasp from ichneumonid family that parasite on Rhagium mordax larvae.
Nghiên cứu vớt cho thấy sự đa dạng với nhiều mẫu mã của côn trùng nhỏ (ví dụ như bướm, ong với ong bắp cày) đã làm được tăng thêm bằng cách tăng độ cao của từng cây xanh.
The study showed that the abundance and diversity of insects (such as butterfly adults, trap-nesting bees & wasps) were increased by increased grass height.
19 Vậy, Ê-li-gia ra khỏi đó và tìm thấy Ê-li-sê con trai Sa-vạc đã cày ruộng cùng với 12 cặp bò đực đi trước, với ông đã đi thuộc cặp trườn máy mười nhì.
19 So he wtsanaklidou.comt from there and found E·liʹsha the son of Shaʹphat while he was plowing with 12 pairs of bulls ahead of hyên, and he was with the 12th pair.
Cần giúp bọn chúng ra khỏi phần lớn con tàu con-ttsanaklidou.com-nơ cày xới vùng biển lớn nhưng mà bọn chúng sinh sống, cùng các cái lưới tiến công cá Lúc chúng lượn cùng bề mặt hải dương.
Amongst other things, we need lớn stop them from getting plowed down by container ships whtsanaklidou.com they"re in their feeding areas, and stop them from getting tsanaklidou.comtangled in fishing nets as they float around in the ocean.
The agricultural methods that they used were probably similar to lớn those employed by the people who cultivated the land before them.
Có lần ông sẽ nói với cùng 1 tu sĩ phòng đối ông: “Nếu Đức Chúa Trời mang đến tôi sống, tôi đang khiến cho một đứa nhỏ nhắn đi cày biết Kinh-thánh nhiều hơn thế ông”.
He once said to lớn a clergyman who opposed him: ‘If God spare my life, ere many years I will cause a boy who drives the plough to lớn know more of the Scriptures than you bởi vì.’
Quý khách hàng hoàn toàn có thể thấy đều mặt hàng kéo làm việc dưới mặt đáy hải dương chúng ta có thể quan sát gần như mặt hàng ấy như là bên trên cánh đồng vừa được cày xới nhằm tdragon ngô
You can see the rows in the bottom, the way you can see the rows in a field that has just betsanaklidou.com plowed khổng lồ plant corn.
Nhưng nên ghi thừa nhận rằng tất cả việc tôn tạo này vẫn không hẳn chỉ cần đưa thiết bị ủi đang tới với cày xới tổng thể thành phố.
But it"s important khổng lồ note that all of this retrofitting is not occurring -- just bulldozers are coming & just plowing down the whole đô thị.
If God spare my life, ere many years I shall cause a boy that driveth the plow shall know more of the Scriptures than thou doest.’
ngoại giả, khu vực Lu-ca 9:62, Giê-su phán rằng: “Ai vẫn tra tay nạm cày, còn ngó lại ẩn dưới, thì ko xứng-đáng với nước Đức Chúa Trời”.
(Matthew 6:33) Further, at Luke 9:62, Jesus declared: “No man that has put his hand khổng lồ a plow & looks at the things behind is well fitted for the kingdom of God.”