Memory Là Gì, Nghĩa Của Từ Memory, Memories Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Memory

*
*
*

memory

*

memory /meməri/ danh từ bỏ sự nhớ, trí nhớ, ký ứcto lớn have sầu a good memory: gồm tâm trí giỏi, ghi nhớ lâuto commit khổng lồ memory: lưu giữ, ghi nhớwithin the memory of man; within living memory: trong vòng thời hạn mà loài bạn còn ghi nhớ lại được lưu niệm, sự tưởng nhớto keep the memory of: giữ đáng nhớ củain memory of: để đáng nhớ, nhằm tưởng niệm tớicỗ nhớmain internal memory: bộ nhớ lưu trữ chủmemory capacity: dung tích bộ nhớ lưu trữ (sản phẩm tính)memory capacity: dung lượng bộ nhớmemory typewriter: vật dụng chữ tất cả bộ nhớread-only memory: bộ nhớ lưu trữ chỉ đọcread-only memory: bộ lưu trữ nuốm địnhsemiconductor memory: bộ lưu trữ bởi hóa học chào bán dẫnbộ lưu trữ (thứ tính)memory capacity: dung lượng bộ nhớ (đồ vật tính)memory lapsesự không nên sót trí nhớrandom access memorynhớ thâm nhập bấp bênh, khủng hoảng o bộ lưu trữ Bộ phận vào laptop tại đó các số liệu được bảo quản trong những khi đang được xử trí Sở nhớ đo bởi kilobyte và megabyte.

Bạn đang xem: Memory là gì

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): memorial, memory, memorize, memorable, memorably

*
*
*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

memory

Từ điển Collocation

memory noun

1 ability khổng lồ remember

ADJ. excellent, good, long, prodigious, retentive sầu | bad, poor, short | long-term, short-term His short-term memory was damaged in the accident. | visual Bad spellers have sầu a weak visual memory. | photographic


VERB + MEMORY jog, refresh Seeing your name in the paper jogged my memory. | thua thảm Most people start khổng lồ thảm bại their memory as they get older. | commit sth lớn I committed the number to lớn memory và threw the letter away.

PREP.. from ~ He recited the whole poem from memory. | ~ for I have a good memory for faces.

PHRASES in living/recent memory the coldest winter in living memory

2 thought of the past

ADJ. childhood, early My earliest childhood memory is of falling in a pond in winter. | dim, distant, fading, hazy, vague | clear, vivid | affectionate, fond, good, happy, lovely, nostalgic, pleasant, positive, precious, sweet, warm, wonderful | bitter-sweet | bad, bitter, disturbing, embarrassing, horrific, painful, sad, traumatic, unhappy, unpleasant | abiding, enduring, lasting, lingering My abiding memory of our first meeting is of a girl too shy lớn talk.

Xem thêm: Hạn Hoang Ốc Nghĩa Là Gì ? Cách Hóa Giải Hoang Ốc Khi Làm Nhà

VERB + MEMORY bring back, evoke, rekindle, revive sầu, stir (up) | blot out He tried to lớn blot out his memories of the ordeal.

MEMORY + VERB come flooding baông xã, flood bachồng When we visited my old family home, memories came flooding baông xã. | fade

PREP.. in ~ of He planted some táo bị cắn dở trees in memory of his wife. | ~ from Smells and tastes often evoke memories from the past. | ~ of fond memories of her childhood

Từ điển WordNet

n.

something that is remembered

tìm kiếm as he would, the memory was lost

the area of cognitive sầu psychology that studies memory processes

he taught a graduate course on learning và memory

Microsoft Computer Dictionary

n. A device where information can be stored và retrieved. In the most general sense, memory can refer to external storage such as disk drives or tape drives; in comtháng usage, it refers only to a computers main memory, the fast semiconductor storage (RAM) directly connected khổng lồ the processor. See also core, EEPROM, EPROM, flash memory, PROM, RAM, ROM. Compare bubble memory, mass storage.

English Synonym and Antonym Dictionary

memoriessyn.: computer memory computer storage memory board remembering retention retentiveness retentivity storage store