Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Misconduct là gì

*
*
*

misconduct
*

misconduct /mis"kɔndəkt/ danh từ đạo đức nghề nghiệp xấu, hạnh kiểm xấu tội ngoại tình, tội thông gian sự làm chủ kém nước ngoài hễ từ phó trường đoản cú cư xử xấu, nạp năng lượng sống bậy bạ phạm tội nước ngoài tình cùng với, thông gian với cai quản kémto misconduct one"s bnusiness: quản lý kém nhẹm các bước của mình
đối xử xấuhành động bậy bạcai quản kémvô luângross misconducttổng nợ quốc giaprofessional misconducthành động sai trái về nghiệp vụwilful misconducthành động bất hợp pháp cụ ý

Thuật ngữ nghành nghề Bảo hiểm

Misconduct

Hành vi sai trái cụ ý


*

Xem thêm: Tuổi Mão 1987 Hợp Hướng Nào, Xem Hướng Nhà Cho Gia Chủ Tuổi Đinh Mão 1987

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

misconduct

Từ điển Collocation

misconduct noun

ADJ. alleged | gross, serious She was sacked last year for gross misconduct. | financial, professional, sexual

VERB + MISCONDUCT dismiss sb for, sachồng sb for | deny The directors all deny financial misconduct.

PREPhường. ~ by allegations of misconduct by the security forces | ~ on the part of There was no misconduct on the part of the police.

PHRASES on (the) grounds of misconduct Staff can lose their jobs only on grounds of professional misconduct. More information about CRIMES
CRIMES: be guilty of, commit ~
Two key witnesses at her trial committed perjury.

accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

convict sb of, find sb guilty of ~ She was found guilty of high treason.

acquit sb of ~ The engineer responsible for the collapse of the bridge was acquitted of manslaughter.

admit, confess khổng lồ, deny ~ All three men have sầu denied assault. She admitted 33 assault charges.

plead guilty/not guilty khổng lồ ~ He pleaded guilty to lớn a charge of gross indecency.

investigate (sb for) ~ She is being investigated for suspected bribery.

be suspected for/of ~ He was the least likely lớn be suspected of her murder.

be/come under investigation for ~ She was the second minister to come under investigation for corruption.

be wanted for ~ be wanted on charges of ~ He was wanted on charges of espionage.

solve a case, crime, murder, robbery, theft The police and the public must work together khổng lồ solve the murder.