Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tsanaklidou.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Movie là gì

*

a town or đô thị that tries khổng lồ encourage a good environment, for example by providing a lot of parks and using food that is grown in the local area

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm:

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tsanaklidou.com English tsanaklidou.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語