Động trường đoản cú nguyên ổn mẫuto multiplyPhân từ bỏ hiện nay tạiPhân trường đoản cú thừa khứDạng chỉ ngôisốítnhiềungôitrang bị nhấtlắp thêm haisản phẩm bathiết bị nhấtvật dụng hailắp thêm baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiQuá khứTương laiLối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiQuá khứTương laiLối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹Hiện tại

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA: /ˈməl.tə.ˌplɑɪ/

Ngoại đụng từSửa đổi

multiply nước ngoài rượu cồn từ /ˈməl.tə.ˌplɑɪ/


Nhân lên, làm bội lên, làm cho tăng lên các lần.(Toán thù học) Nhân.Chia rượu cồn từSửa đổimultiplyDạng không chỉ là ngôi
multiplying
multiplied
multiplymultiply hoặc multipliest¹multiplies hoặc multiplieth¹multiplymultiplymultiply
multipliedmultiplied hoặc multipliedst¹multipliedmultipliedmultipliedmultiplied
will/shall²multiplywill/shallmultiply hoặc wilt/shalt¹multiplywill/shallmultiplywill/shallmultiplywill/shallmultiplywill/shallmultiply
multiplymultiply hoặc multipliest¹multiplymultiplymultiplymultiply
multipliedmultipliedmultipliedmultipliedmultipliedmultiplied
weretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiply
multiplylets multiplymultiply
Cách phân chia cồn từ bỏ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, hay nói shall và chỉ còn nói will để nhấn mạnh.

Nội hễ từSửa đổi

multiply nội hễ trường đoản cú /ˈməl.tə.ˌplɑɪ/


Tăng lên các lần; sinc sôi nảy nở. rabbits multiply rapidly giống thỏ sinh sôi nảy nlàm việc nhanhChia đụng từSửa đổimultiplyDạng không những ngôiĐộng trường đoản cú ngulặng mẫuPhân từ bỏ hiện nay tạiPhân trường đoản cú thừa khứDạng chỉ ngôisốítnhiềungôilắp thêm nhấtthiết bị haithứ bathiết bị nhấtlắp thêm haiđồ vật baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiQuá khứTương laiLối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiQuá khứTương laiLối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹Hiện tại
lớn multiply
multiplying
multiplied
multiplymultiply hoặc multipliest¹multiplies hoặc multiplieth¹multiplymultiplymultiply
multipliedmultiplied hoặc multipliedst¹multipliedmultipliedmultipliedmultiplied
will/shall²multiplywill/shallmultiply hoặc wilt/shalt¹multiplywill/shallmultiplywill/shallmultiplywill/shallmultiplywill/shallmultiply
multiplymultiply hoặc multipliest¹multiplymultiplymultiplymultiply
multipliedmultipliedmultipliedmultipliedmultipliedmultiplied
weretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiplyweretomultiply hoặc shouldmultiply
multiplylets multiplymultiply
Cách phân tách cồn tự cổ.Thường nói will; chỉ nói shall nhằm nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi trước tiên, thường xuyên nói shall và chỉ còn nói will để nhấn mạnh.

Tsay đắm khảoSửa đổi

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt miễn tổn phí (bỏ ra tiết)