Trong xu thay hội nhập nlỗi ngày này, Việc triển khai những thanh toán giao dịch bank bởi giờ đồng hồ Anh không còn là điều xa lạ. Cùng tsanaklidou.com tìm hiểu các mẫu mã câu hay được sử dụng vào bài học kinh nghiệm từ bây giờ.

Account: tài khoản

I’d lượt thích khổng lồ open an account: Tôi ước ao msinh hoạt tài khoản

I’d like khổng lồ cthua thảm out my account: Tôi mong muốn đóng góp tài khoản

Fixed account: tài khoản vắt định

I’d like khổng lồ open a fixed account: Tôi muốn mlàm việc thông tin tài khoản cố gắng định

Current account: tài khoản vãng lai

I want lớn open a current trương mục. Could you give me some information?: Tôi ý muốn mở thông tin tài khoản vãng lai. Anh vui mắt đến tôi biết những biết tin ví dụ được không?

Checking account: tài khoản séc

I need a checking tài khoản so that I can pay my bill: Tôi buộc phải mở thông tin tài khoản séc nhằm tôi rất có thể tkhô nóng toán thù hóa đơn

Savings account: tài khoản tiết kiệm

What interest rates vì chưng you pay on savings account?: Lãi suất thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách ở đó là bao nhiêu?

Deposit: gửi tiền

I want to lớn deposit 5 million into lớn my account: Tôi ao ước gửi 5 triệu vào tài khoản

Balance: số dư tài khoản

I want to lớn know my balance: Tôi ao ước biết số dư vào tài khoản

Annual interest: lãi suất mặt hàng năm

Please tell me what the annual interest rate is: Vui lòng mang đến tôi biết lãi suất vay hàng năm là bao nhiêu

Minimum: định mức tối thiểu

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?: Cô có tác dụng ơn cho biết tất cả pháp luật mức tối tphát âm mang lại lần gửi trước tiên không?

Balance: số dư tài khoản

Could you tell me my balance?: Xin anh/chị cho biết thêm số dư tài khoản của tôi

Statement: bảng sao kê

Could I have a statement, please?: Cho tôi xin bảng sao kê

Passbook (bank book): sổ ngày tiết kiệm

Please bring passbook baông xã when you deposit or withdraw money: lúc mang đến gửi chi phí hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé

Interest rate: phần trăm lãi suất

The interest rate changes from time to time: Tỷ lệ lãi suất vay biến hóa theo từng thời kỳ

Letter of credit: thỏng tín dụng

Your letter of credit is used up: Thư tín dụng thanh toán của ông đã hết hạn sử dụng

Deposit slip: phiếu gửi tiền

Please fill out the deposit slip first: Xin hãy điền tương đối đầy đủ vào phiếu gửi tiền

Withdrawal: rút tiền

I need to lớn make a withdrawal: Tôi nên rút ít tiền

Transfer: đưa khoản

Could you transfer $1,000 from my current tài khoản to lớn my deposit account?: Anh/chị đưa đến tôi 1.000 đô từ bỏ thông tin tài khoản vãng lai lịch sự thông tin tài khoản tiền gửi của tớ được không?


*
Giới thiệu về Tết bởi tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng tốt nhất nhân loại phải yêu cầu học, thực hiện,...