Anh Swingle nói: “Đến phía trên cùng quăng quật thời tiếng ra nghe giảng là một kinh nghiệm tay nghề làm cho các bạn khiêm dường. lúc bong khỏi chỗ đây, chúng ta được sản phẩm tốt hơn những nhằm tôn vinh Đức Giê-hô-va”.

Bạn đang xem: Học từ vựng tiếng anh: phân biệt hear và listen


“It is a humbling experience to lớn come here & spkết thúc time listening khổng lồ instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to lớn magnify Jehovah.”
13 Sau lúc nghe một bài bác giảng trên hội nghị vòng quanh, một anh cùng fan chị ruột của bản thân mình nhận ra rằng họ cần phải kiểm soát và điều chỉnh cách đối xử với người người mẹ sống riêng sống nơi không giống đã trở nên knhị trừ sáu năm.
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother và his fleshly sister realized that they needed to lớn make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
Trước đây khi tới đội, em chỉ ngồi kia cùng không khi nào phản hồi vị cho là không có bất kì ai mong nghe mình.
Và dù công việc may lều là bình thường với cực nhọc nhọc tập, chúng ta sẽ vui mừng làm gắng, trong cả thao tác “cả ngày lẫn đêm” hầu đẩy mạnh các bước của Đức Chúa Trời—cũng như nhiều tín vật đấng Christ thời nay làm việc bán thời gian hoặc làm theo mùa nhằm nuôi thân hầu dành riêng số đông thời tiếng còn sót lại sẽ giúp đỡ bạn ta nghe tin mừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to lớn vị it, working even “night & day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order khổng lồ dedicate most of the remaining time khổng lồ helping people khổng lồ hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
Tôi nghe nói gần đây, anh là fan Nước Hàn thứ nhất được lên trang bìa của 3 tạp chí thế giới về kinh tế tài chính.
I heard not too long ago that you are the first Korean to be on the cover of 3 international economic magazines.
Các anh người mẹ có thể cảm thấy được soi dẫn để mời một bạn cụ thể share —chắc rằng bởi vì fan ấy có một quan điểm cơ mà những người không giống rất có thể được hưởng lợi lúc nghe fan ấy chia sẻ.

Xem thêm: Hướng Cầu Thang Được Tính Như Thế Nào, Cách Xác Định Hướng Cầu Thang


You may feel inspired to lớn invite a specific person lớn share—perhaps because he or she has a perspective sầu that others could benefit from hearing.
21 Và Ngài đã xuống thế gian để acứu vớt tất cả loại fan nếu bọn họ biết nghe theo lời của Ngài; vì chưng này, Ngài vẫn hứng lấy hồ hết sự đau khổ của đông đảo tín đồ, nên, bmọi sự âu sầu của từng sinc linh một, cả lũ ông lẫn lũ bà cùng con nít, là những người nằm trong gia đình cA Đam.
21 And he cometh into lớn the world that he may asave all men if they will hearken unkhổng lồ his voice; for behold, he suffereth the pains of all men, yea, the bpains of every living creature, both men, women, & children, who belong khổng lồ the family of cAdam.
Thứ đọng tuyệt nhất, phần đông đứa trẻ vừa chăm chú lắng nghe chúng ta, vừa các khoản thu nhập số liệu Lúc chúng nghe hầu như gì chúng ta nói -- chúng đã thu nhập số liệu.
The first is that the babies are listening intently to us, & they"re taking statistics as they listen to us talk -- they"re taking statistics.
Kinh nghiệm quân sự của ông đáng để ý ngơi nghỉ điểm là ông sẵn lòng lắng nghe các tướng của chính bản thân mình cũng giống như năng lực thích hợp ứng với yếu tố hoàn cảnh.
His military experience was notable for his willingness to listen to lớn his generals & adapt to circumstances.
hầu hết Học viên Kinch Thánh đang bắt đầu sự nghiệp rao giảng bằng vấn đề phân phân phát giấy mời nghe bài diễn văn nơi công cộng của fan du hành.
Many Bible Students got their first taste of field service by distributing handbills for a pilgrim’s public talk.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M