Ngành kế toán tài bao gồm đã yên cầu một đội ngũ nhân sự nhiều năng lượng cùng với trình độ giờ đồng hồ Anh giỏi. Ngoài bài toán tiếp xúc trong các bước, bài toán quản ngại lí những sổ sách, hội chứng tự, hóa đối kháng, hòa hợp đồng, thuế má bằng giờ Anh cũng đòi hỏi bạn kế toán đề nghị bao gồm một vốn giờ Anh xuất sắc. Vì vậy, bây giờ, Skype English đưa đến cho các bạn một nội dung bài viết tổng hợp lại các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh hay được dùng trong chuyên ngành kế toán, hy vọng đang có ích đến các bạn.Quý Khách đang xem: Nợ thời gian ngắn giờ anh là gì

Accounting entry: : cây bút toánAccrued expenses : Chi phí đề nghị trả Accumulated: : lũy kếAdvance clearing transaction: : quyết toán tạm thời ứngAdvanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán Advances khổng lồ employees : Tạm ứng Assets : Tài sản Assets liquidation: : tkhô cứng lý tài sảnBalance sheet : Bảng bằng phẳng kế toán thù Bookkeeper: : fan lập báo cáoCash : Tiền mặt Cash at ngân hàng : Tiền gửi ngân hàng Cash in hvà : Tiền khía cạnh trên quỹ Cash in transit : Tiền vẫn đưa Cheông xã & take over: : nghiệm thuCost of goods sold : Giá vốn bán hàng Current assets : Tài sản lưu lại hễ cùng đầu tư chi tiêu ngắn hạn Current portion of Long-term liabilities : Nợ dài hạn mang đến hạn trả Deferred expenses : Ngân sách đợi kết chuyển Deferred revenue : Người download trả tiền trước Depreciation of fixed assets : Hao mòn gia tài thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn gia sản thắt chặt và cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính Equity & funds : Vốn với quỹ Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá bán Expenses for financial activities : Chi tiêu hoạt động tài chính Extraordinary expenses : Ngân sách phi lý Extraordinary income : Thu nhập phi lý Extraordinary profit : Lợi nhuận phi lý Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu VND Financial ratgame ios : Chỉ số tài thiết yếu Financials : Tài chính Finished goods : Thành phẩm tồn kho Fixed asphối costs : Ngulặng giá gia sản cố định và thắt chặt hữu hình Fixed assets : Tài sản cố định General & administrative sầu expenses : Ngân sách chi tiêu quản lý công ty lớn Goods in transit for sale : Hàng gửi đi chào bán Gross profit : Lợi nhuận tổng Gross revenue : Doanh thu tổng Income from financial activities : Thu nhập vận động tài chính Income taxes : Thuế các khoản thu nhập công ty lớn Instruments and tools : Công nạm, cơ chế trong kho Intangible fixed asphối costs : Nguyên giá bán gia sản cố định vô hình dung Intangible fixed assets : Tài sản cố định vô hình dung Intracompany payables : Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ Inventory : Hàng tồn kho Investment and development fund : Quỹ đầu tư chi tiêu trở nên tân tiến Leased fixed asmix costs : Nguyên ổn giá bán tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chủ yếu Leased fixed assets : Tài sản cố định mướn tài chủ yếu Liabilities : Nợ đề nghị trả Long-term borrowings : Vay lâu dài Long-term financial assets : Các khoản đầu tư tài chính lâu năm Long-term liabilities : Nợ dài hạn Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, cam kết quỹ lâu dài Long-term security investments : Đầu bốn hội chứng khoán thù dài hạn Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho Net profit : Lợi nhuận thuần Net revenue : Doanh thu thuần Non-business expenditure source : Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp Non-business expenditure source, current year : Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp trong năm này Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm ngoái Non-business expenditures : Chi sự nghiệp Non-current assets : Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư lâu dài Operating profit : Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD Other current assets : Tài sản giữ hễ không giống Other funds : Nguồn kinh phí, quỹ khác Other Long-term liabilities : Nợ dài hạn không giống Other payables : Nợ khác Other receivables : Các khoản buộc phải thu khác Other Short-term investments : Đầu tứ ngắn hạn khác Owners’ equity : Nguồn vốn công ty thiết lập Payables lớn employees : Phải trả công nhân viên Prepaid expenses : giá cả trả trước Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế Profit from financial activities : Lợi nhuận từ vận động tài chính Provision for devaluation of stocks : Dự chống ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho Purchased goods in transit : Hàng cài đặt vẫn đi trên phố Raw materials : Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho Receivables : Các khoản phải thu Receivables from customers : Phải thu của công ty Reconciliation: : đối chiếuReserve fund : Quỹ dự trữ Retained earnings : Lợi nhuận không phân pân hận Revenue deductions : Các khoản sút trừ Sales expenses : Chi phí bán sản phẩm Sales rebates : Giảm giá bán bán sản phẩm Sales returns : Hàng phân phối bị trả lại Short-term borrowings : Vay thời gian ngắn Short-term investments : Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn Short-term liabilities : Nợ thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, cam kết quỹ thời gian ngắn Tangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Taxes và other payables to the State budget : Thuế cùng những khoản nên nộp nhànước Total assets : Tổng cùng gia sản Total liabilities & owners’ equity : Tổng cùng nguồn ngân sách Trade creditors : Phải trả cho người buôn bán Treasury stock : Cổ phiếu quỹ Welfare & reward fund : Quỹ khen thưởng trọn với phúc lợi Work in progress : Chi tiêu chế tạo marketing dsinh sống dang

Hi vọng list bên trên phía trên đã là bí kíp có ích giúp chúng ta bao gồm thêm nguồn bốn liệu thuật ngữ hay sử dụng trong nghề kế toán tương xứng để vận dụng vào quá trình trong thực tế của chính bản thân mình.

Ngoài ra, để cách tân và phát triển khả năng tiếp xúc vào các bước, các bạn có thể tham khảo những khóa huấn luyện và đào tạo Online 1 kèm 1 dành cho những người đi làm việc trên Skype English.