*

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo trọng lượng, nhì đơn vị chức năng đo ngay lập tức nhau rộng (kém) nhau (10)lần, tức là:

- Đơn vị lớn vội (10) lần đơn vị chức năng bé;

- Đơn vị nhỏ bé bởi (dfrac110) đơn vị chức năng lớn.

Bạn đang xem: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Đổi những đơn vị đo kăn năn lượng

Phương thơm pháp: Áp dụng nhận xét, vào bảng đơn vị đo cân nặng, hai đơn vị đo ngay lập tức nhau rộng (kém) nhau (10) lần.

Ví dụ: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a) (2) tạ = …yến

b) (9) tạ = …kg

c) (5000g = ...,kg)

d) (23kilogam = ...) tấn

e) (8) tấn (8kg = ...kg)

g) (728kg) = … tạ …(kg)

Cách giải:

a) (2) tạ = (20) yến

b) (9) tạ =(900kg)

c) (5000g = 5kg)

d) (23kilogam = dfrac231000) tấn

e) (8) tấn (8kg) = (8) tấn + (8kg) = (8000kilogam + 8kg = 8008kg) .

Vậy (8) tấn (8kg = 8008kg)

g) (728kilogam = 700kg + 28kg) = (7) tạ + (28kg) = (7) tạ (28)(kg).

Vậy (728kg) = (7) tạ (28)(kg)

Dạng 2: Các phxay tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

Phương pháp:

- lúc tiến hành phxay tính tất cả tất nhiên các đơn vị chức năng đo tương đương nhau, ta thực hiện những phnghiền tính nhỏng bình thường.

Xem thêm: Doc - Cách Đọc Các Ký Tự Đặc Biệt Trong Tiếng Anh

- lúc thực hiện phép tính gồm cố nhiên các đơn vị đo khác nhau, thứ 1 ta phải đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp đến tiến hành tính bình thường.

- Khi nhân hoặc chia một đơn vị chức năng đo trọng lượng cùng với một vài, ta nhân hoặc phân tách số đó cùng với một số nlỗi giải pháp thường thì, tiếp nối thêm đơn vị đo cân nặng vào kết quả.

Ví dụ: Điền số tương thích vào nơi chấm:

a) (16kilogam + 33kg = ...kg)

b) (102g - 75g = ...g)

c) (3)tấn + (8) yến = …yến

d) (41kilogam - 18hg = ...hg)

e) (28kg, imes 4 = ...kg)

f) (57g,:3 = ...g)

Cách giải:

a) (16kg + 33kilogam = 49kg)

b) (102g - 75g = 27g)

c) (3) tấn + (8) yến = (300) yến +(8) yến = (308) yến


Vậy (3) tấn + (8) yến = (308) yến

d) (41kilogam - 18hg = 410hg - 18hg = 392hg).

Vậy (41kg - 18hg = ...hg)

e) (28kg, imes 4 = 112kg)

f) (57g,:3 = 19g)

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

Pmùi hương pháp:

- Lúc so sánh các đơn vị chức năng đo tương đương nhau, ta so sánh tương tự như như so sánh nhì số tự nhiên.

- khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, thứ nhất ta cần thay đổi về cùng 1 đơn vị đo kế tiếp tiến hành so sánh thông thường.