Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tsanaklidou.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Opening balance là gì

the amount of money in an trương mục at the beginning of a statement (= printed record of amounts paid into lớn & taken out of an account):
Make sure the opening balance on your mortgage statement matches the closing amount on last year"s statement.
*

*

*

*

Xem thêm: Hóa Đơn Điện Tử - Isacombank Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tsanaklidou.com English tsanaklidou.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語