Hamilcar, upon taking commvà in the summer of 247 BC, punished the rebellious mercenaries (who had revolted because of overdue payments) by murdering some of them at night và drowning the rest at sea, and dismissing many to different part of northern Africa.

Bạn đang xem: Overdue là gì


Hamilcar sau khi nạm quyền chỉ huy vẫn trừng phạt những người quân nhân tiến công thuê nổi loạn (bởi vì bọn họ không được trả lương đúng hạn) bằng phương pháp giết một số trong những bạn trong các họ vào đêm hôm, nhận bị tiêu diệt phần lớn kế bên biển khơi hoặc xua về châu Phi .
If a man as perfect as I felt President Faust was can acknowledge his youthful oversight, I can do no less than make a similar admission và pay a long-overdue tribute of my own today.
Theo tôi nghĩ về nếu như một tín đồ toàn hảo nlỗi Chủ Tịch Faust lại rất có thể thụ nhấn điều sơ sẩy của ông thời gian còn nhỏ, thì tôi cũng có thể chỉ dẫn lời thụ dìm tương tự với từ khen bản thân về điều đáng lẽ tôi đang làm từ rất lâu rồi.
Donald & I were pregnant with our third child và we were at about 41 và a half weeks, what some of you may refer khổng lồ as being overdue.
Donald với tôi Lúc tôi có bầu lần thứ 3 khoảng chừng tuần thiết bị 41 rưỡi thời gian nhưng những bạn có thể thấy là quá hạn sinch nở
First, determine for each debt the interest rate, the fees, the impact of a late or missed payment, & the possibility that a payment is already overdue.
Đầu tiên, tính tân oán tiền lãi của mỗi món nợ, lệ chi phí, hậu quả của câu hỏi trả chậm hoặc tất yêu trả.
The Sale of Goods Act"s protsanaklidou.comsions on defective goods & overdue delivery can be departed from through terms of sale and delivery.
Các pháp luật của Đạo hiện tượng bán hàng về sản phẩm & hàng hóa bị lỗi với phục vụ quá hạn có thể được gửi đi tự những điều khoản chào bán và ship hàng.
Motsanaklidou.comng inlớn the Bethlehem Shipbuilding Corporation yard the warship received three weeks of long overdue repairs and machinery maintenance.

Xem thêm: Hướng Dẫn 8 Cách Xem Hướng Đông Tây Nam Bắc Không Cần Dùng La Bàn


Đi vào xưởng tàu của hãng Bethlehem Shipbuilding Corporation, mẫu tàu tuần dương hạng vơi trải qua tía tuần lễ triển khai mọi sửa chữa với bào trì động cơ cần thiết.
On the 23d, Aylwin and the other ships, sailing in a scouting line, searched for the overdue full-rigged ship Pacific Queen.
Đến ngày 23 tháng 8, Aylwin cùng những tàu không giống, dịch chuyển vào đội hình trinh sát, đã tra cứu kiếm chiếc tàu buồm Pacific Queen.
The drugs policy which we"ve sầu had in place for 40 years is long overdue for a very serious rethink, in my opinion.
A single Japanese Kawanishi H6K "Matsanaklidou.coms" flying boat attempted lớn attaông xã American destroyers sent astern in hope of recovering the crews of planes overdue from the Jaluit mission.
Một cái thủy phi cơ tuần tra Kawanishi H6K "Matsanaklidou.coms" bốn hộp động cơ dự tính tấn công những tàu khu trục Mỹ đang rất được sắp xếp vùng phía đằng sau trong hy vọng vớt được nhóm bay những cái bị rơi lại trong phi vụ tấn công Jaluit.
When the ship failed lớn reach Leyte on 31 July, as scheduled, no report was made that she was overdue.
khi nhỏ tàu chưa đến được Leyte vào trong ngày 31 mon 7 theo lịch trình, vẫn không tồn tại report làm sao về bài toán nhỏ tàu bị chậm trễ trễ.
Well, và add lớn that the fact that it"s supposed to happen every one hundred & fifty years & we"re about a hundred years overdue.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M