⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này đang viết về cấu trúc crúc ý! Sự chú ý của người sử dụng về cấu tạo chăm chú đã được Haông xã Não chú ý!! ⚠️

Hãy cùng Hachồng Não mày mò về cấu trúc pay attention lớn, nhằm thể hiện sự chú ý, trong bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về kết cấu pay attention to

Cấu trúc pay attention to lớn có nghĩa là chăm chú mang lại điều gì.

Bạn đang xem: Pay attention nghĩa là gì

Trong câu, pay attention to vào vai trò là nhiều động từ. Các dạng của cấu trúc pay attention to

Dạng hiện giờ ngôi tía số it: pays attention toDạng vượt khđọng đơn: paid attention toDạng phân từ bỏ hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.Hãy chú ý mang đến lối đi Khi cậu tài xế.

People must pay attention to the government’s directive sầu.Mọi fan đề nghị để ý cho những thông tư của cơ quan chính phủ.

I feel like I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi cảm giác như mình tàng hình ấy do chẳng ai chăm chú mang lại tôi cả.

*
*
*
*
*
*
*

For now, I want to focus on my study first.Bây giờ đồng hồ, tôi mong mỏi triệu tập vào chuyện học hành trước vẫn.

It’s hard khổng lồ focus on the lesson when it’s so boring.Thật khó khăn nhằm tập trung vào bài học kinh nghiệm khi nhưng nó ngán thừa à.

Xem thêm: Tuổi Kỷ Mùi Hợp Hướng Nào ? 1979 Nên Xây Nhà Năm Nào? Sinh Năm 1979 Hợp Hướng Nào

I love khổng lồ learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi say mê lịch sử cơ mà những mốc sự khiếu nại chán thừa là chán luôn á. Làm sao tôi tập trung nổi?


Lưu ý:Tất cả các cấu tạo đều phải sở hữu tận cùng luôn luôn là những giới từ (to lớn, on, of), đề nghị bọn chúng đều kết hợp với danh từ hoặc danh hễ từ.


IV. các bài luyện tập về kết cấu pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) cho những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with to for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

to lớn on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

to on with

4. Pay attention khổng lồ Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us khổng lồ pay attention ______ and ignore other skills.

lớn read reading to lớn reading

6. Hang never ______ attention lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

8. Pay attention lớn your ______ và emphasis.

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo thêm nữa là tới đáp án rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay dưới này là câu trả lời đó bạn đọc ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua nội dung bài viết này, Hachồng Não sẽ trình làng đến các bạn cấu tạo pay attention to. Theo kia, kết cấu này Có nghĩa là chăm chú cho điều gì. Chúng ta cần sử dụng cấu trúc Lúc mong muốn fan nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu tạo pay attention lớn, chúng ta bao gồm thêm 3 cấu tạo khác đồng nghĩa tương quan.