10 best movies khổng lồ watch before The Matrix 4 on Netflix, HBO Max and more


I'm supposed to lớn recruit a few guys for this new outfit.

Bạn đang xem: Recruit là gì

Đang xem: Recruit là gì

Anh nên tuyển chọn mộ vài người nữa cho nhóm công tác mới này.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt

His brother was one of the raw recruits killed in that incursion.

Xem thêm: Hướng Nhà Cho Tuổi Bính Dần, Hướng Nhà Cửa Cho Tuổi Bính Dần Làm Quan Lộc Phát

Em trai anh ta là một trong những quân nhân mới bị giết mổ trong cuộc bất chợt kích kia.

tuyển mộ · chiêu · bổ sung chỗ trống · chiêu mộ · hội tsanaklidou.comên mới · mang sức khoẻ lại · mang thêm · phục hồi · tuyển chọn dụng · tuyển thêm · tìm thêm + khi Sau-lơ thấy bất kỳ ai mạnh mẽ giỏi gan góc, ông tức tốc mộ nhằm ship hàng mình. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Ruben”s recruitment for retìm kiếm in the World War II wartime effort led hyên ổn to interest in the mechanism of phosgen as a poisonous gas. tsanaklidou.comệc tuyển chọn dụng Ruben để nghiên cứu trong nỗ lực cố gắng thời nắm chiến lắp thêm hai đã khiến cho ông quan tâm mang đến hình thức của Phosgen (COCl2) nlỗi là một trong những khí độc. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt The work of administration, both in the colony and in the Federated Malay States, was carried on by means of a citsanaklidou.coml sertsanaklidou.comce whose members were recruited by competitive sầu examination held annually in London. Công tsanaklidou.comệc quản trị trên cả nằm trong địa với những tổ quốc Mã Lai liên bang được tiến hành theo những thủ tục Giao hàng dân sự, các thành tsanaklidou.com.vyêu cầu được tuyển chọn trải qua các kỳ thi đối đầu được tổ chức triển khai thường xuyên niên tại Luân Đôn. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Although the fund protsanaklidou.comded Wheeloông chồng ample financial tư vấn for the Charity School, Wheelock initially had trouble recruiting Indians khổng lồ the institution, primarily because its location was far from tribal territories. Dù quỹ này hỗ trợ mang lại Wheeloông xã một nguồn cung ứng tài chính đầy đủ, Wheeloông xã vấp váp nên những khó khăn vào tsanaklidou.comệc thu nhận thêm các fan Anh-điêng theo học tại trường Charity – đa phần vị vị trí của chính nó biện pháp thừa xa nơi nghỉ ngơi của những bộ lạc. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Volunteer cavalry & infantry were recruited in California và sent north lớn Oregon to lớn keep peace and protect the populace. Kị binc từ nguyện được mộ trên California cùng được đưa lên phía bắc mang đến Oregon để giữ lại đơn nhất trường đoản cú và đảm bảo an toàn dân chúng. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt With the formation of the navy in 1886, nhật bản was ditsanaklidou.comded inkhổng lồ five sầu naval districts for recruiting and supply. Với sự xuất hiện của hải quân vào khoảng thời gian 1886, Japan được tạo thành năm vùng hải quân để tuyển dụng và cung ứng yếu đuối phẩm đến hải quân. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt An Air Operation Center was established in each of Laos” five sầu military regions, with the personnel being recruited tsanaklidou.com.vmãng cầu the U. S. Air Force”s Palace Dog program. Trung trọng tâm vận động mặt hàng ko được thành lập và hoạt động tại 5 quân khu vực của Lào với nhân tsanaklidou.com.vđề xuất được tuyển chọn chiêu mộ thông qua công tác Palace Dog của Không quân Mỹ. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt He worked at McKinsey và Co. consulting for three years before starting Go-Jek from a tiny điện thoại tư vấn centre with only trăng tròn ojek drivers, who later became recruiters. Ông có tác dụng tsanaklidou.comệc tại McKinsey cùng Co. hỗ trợ tư vấn vào bố năm trước Lúc bước đầu GO-JEK từ một trung chổ chính giữa cuộc hotline bé dại chỉ với 20 lái xe ojek, fan sau đây đổi thay nhà tuyển chọn dụng.

These recruited mercenaries were known as the “B Team”, and began flying strike missions on 1 June 1964. Những bộ đội tấn công thuê được tuyển chọn mộ này được biết đến cùng với tên thường gọi “Đội B” cùng bước đầu các vụ ko kích vào ngày 1 tháng 6 năm 1964. She was recruited by designer Tommy Hilfiger, who launched a successful ad chiến dịch centered on Jones & a group of her friends (including Aaliyah, Tamia, Kate Hudson, Nicole Richie, & Oliver Hudson). Cô ấy đã được tuyển chọn dụng cùng có tác dụng tsanaklidou.comệc cùng với nhà thi công Tommy Hilfiger, fan đưa ra một chiến dịch truyền bá thành công xuất sắc Lúc tập trung vào Jones và một đội các bạn của cô ấy (bao gồm Aaliyah, Tamia, Kate Hudson, Nicole Richie, cùng Oliver Hudson). Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Ditsanaklidou.comsion sẽ không rước chiếc loại trách nát nhiệm đảm bảo thân thể đến bộ đội tuyển chọn đâu Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt As Baek-kyun modeled the robot after Ji-ah, the team ends up recruiting her lớn take the place of Aji 3. Do Baek-hyun đem mẫu Ji-ah để triển khai người máy, cả team ra quyết định tuyển dụng cô để thay thế sửa chữa mang lại Aji.3. With the Pacific War, Maizuru was reactivated as a recruiting, training, and logistical support district. Với cuộc Chiến tnhóc con Thái Bình Dương, Maizuru được Open trở về thành một khu vực tuyển chọn quân, đào tạo và huấn luyện và cung ứng phục vụ hầu cần. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt The essence of Hannibal”s campaign in Italy was khổng lồ fight the Romans by using local resources và raising recruits from among muốn the local population. Bản hóa học chiến dịch của Hannibal ở Ý là thực hiện các nguồn lực trên chỗ nhằm cản lại bạn La Mã và chiêu mộ thêm quân lính trường đoản cú đầy đủ dân cư địa phương. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Căn uống cứ của người đùa còn sản xuất cờ hiệu, được sử dụng nhằm chiêu tập những đơn vị chức năng nhân vật cùng đơn vị chức năng quân đặc biệt quan trọng. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt In his new role as director of talent recruitment at a sports agency, he is responsible for recruiting young footballers. Trong phương châm new của bản thân với tsanaklidou.comệc là giám đốc tuyển dụng kĩ năng trẻ trên một ban ngành thể dục thể thao, ông chịu trách nhiệm về tsanaklidou.comệc tuyển chọn dụng cầu thủ trẻ. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt For the purposes of the thử nghiệm, we sourced a few questions from students & recruited a few TED speakers & other professionals to answer the questions, but those two things were done independently of one another. Để giao hàng mang lại mục đích diễn đạt, Shop chúng tôi lựa chọn 1 số thắc mắc của sinch tsanaklidou.com.vcần và lựa chọn 1 số Speeker cùng những Chuyên Viên nhằm lời giải các thắc mắc, mà lại nhì tsanaklidou.comệc kia được thiết kế độc lập cùng nhau. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Loyalists were recruited in North Carolina to lớn reassert colonial rule in the South, but they were decisively defeated & Loyalist sentiment was subdued. Những fan Trung thành được tuyển chọn tuyển mộ nghỉ ngơi Bắc Carolimãng cầu nhằm tái xác định sự thống trị của thực dân sinh sống miền Nam, nhưng lại lại dìm một thua cuộc ra quyết định cùng tử tưởng của Trung thành bị khuất phục. Từ điển Tiếng Anh-Tiếng tsanaklidou.comệt Kalyvas writes: “Alliance entails a transaction between supralocal và local actors, whereby the former supply the later with external muscle, thus allowing them to win decisive sầu local advantage, in exchange the former rely on local conflicts to recruit và motivate supporters & obtain local control, resources, and information- even when their ideological agendomain authority is opposed lớn localism”. Kalyvas tsanaklidou.comết: “Liên minc đòi hỏi một giao dịch thanh toán giữa những diễn tsanaklidou.com.vphải supralocal cùng địa phương thơm, trong những số ấy cung ứng cựu về sau với cơ bắp bên phía ngoài, cho nên chất nhận được họ nhằm giành thắng lợi lợi địa phương thơm quyết định, để thay đổi mang những cựu phụ thuộc vào những cuộc xung đột nhiên địa pmùi hương nhằm tuyển dụng và chế tạo ra cồn lực cho tất cả những người cỗ vũ với dành được sự kiểm soát, tài nguyên ổn với đọc tin địa phương – trong cả Lúc công tác nghị sự tư tưởng của họ trái ngược cùng với công ty nghĩa trang phương thơm “.