Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Relation là gì

*
*
*

relationship
*

relationship /ri"leiʃnʃip/ danh từ mối quan hệ, côn trùng liên hệthe relationship between the sociamenu countries is based on proletarian internationalism: quan hệ tình dục thân những nước thôn hội chủ nghĩa dựa vào đại lý chủ nghĩa nước ngoài vô sản sự giao thiệpto lớn be in relationship with someone: vận chuyển tiếp xúc với ai tình thân trực thuộc, tình bọn họ hàngthe relationship by blood: tình họ hàng ruột thịt
mối quan liêu hệentity relationship: quan hệ thực thểtemperature-entropy relationship: quan hệ ánh nắng mặt trời - entropyworking relationship: quan hệ làm cho việcmọt tương quanquan hệAND relationship: dục tình ANDOR relationship: dục tình ORattribute relationship: quan hệ nam nữ nằm trong tínhbi-orthogonality relationship: quan hệ tình dục song trực giaodose response relationship: dục tình độ nhạyempirical relationship: quan hệ giới tính tởm nghiệmentity relationship: mối quan hệ thực thểentity relationship diagram: sơ thứ quan hệ giới tính thực thểentropy-temperature relationship: quan hệ tình dục entropy-sức nóng độflood frequency relationship: dục tình tần suất-lưu lại lượng (lũ)geophysic relationship: quan hệ tình dục địa đồ gia dụng lýhydraulic relationship: quan hệ tình dục thủy lựchydrongắn gọn xúc tích relationship: quan hệ nam nữ thủy vănkeying relationship: sự tình dục nhấn phímlinear phase relationship: quan hệ tình dục trộn tuyến đường tínhlinear relationship: tình dục đường tínhliquid limit bar linear shrinkage relationship: tình dục thân số lượng giới hạn lỏng và co ngót con đường tínhlogical relationship: quan hệ tình dục logicmonotonic relationship: tình dục đối chọi điệuoil-moisture-refrigerant relationship: dục tình dầu-ẩm-môi hóa học lạnhparent-child relationship: dục tình cha-conphase relationship: tình dục phaphysical relationship: tình dục đồ dùng lýpressure-temperature relationship: quan hệ áp suất-nhiệt độrainfall runoff relationship: quan hệ giới tính mưa-loại chảyrefrigerant-oil relationship: quan hệ tình dục môi chất lạnh-dầurelationship between quantities: tình dục giữa những biếnrelationship between quantities: tình dục giữa những đại lượngrelationship between variables: dục tình giữa các biếnrelationship between variables: tình dục giữa các đại lượngrelationship type: kiểu dáng quan liêu hệstress-train relationship: quan hệ nam nữ ứng suất-vươn lên là dạngstructure relationship: dục tình cấu trúctectonic relationship: quan hệ nam nữ loài kiến tạotemperature-entropy relationship: quan hệ nhiệt độ - entropytemperature-time relationship: tình dục nhiệt độ độ-thời gianthermodynamic relationship: quan hệ nam nữ nhiệt động (lực) họctransport relationship: quan hệ tình dục vận tảivapour-pressure temperature relationship: tình dục nhiệt độ-áp suất hơiworking relationship: mối quan hệ làm cho việcsự liên hệsự phụ thuộcfunctional relationship: sự dựa vào hàmsự tương quanLĩnh vực: điện lạnhhệ thứcKramers-Kronig relationship: hệ thức Kraemer-Kronigvolume-density relationship: hệ thức thể tích-mật độdose response relationshipliều lượngmọt quan lại hệline relationship: mối quan hệ ngành dọcsự quan hệtemperature-time relationship: sự dục tình về ánh nắng mặt trời với thời giansự tương quanarm"s-length relationshipdục tình bình thườngauthority-responsibility relationshipquan hệ tình dục quyền hành-trách nát nhiệmbenefit-to-cost relationshipquan hệ tình dục lợi ích-tổn phí tổncontractual relationshipquan hệ giới tính phù hợp đồngcooperative sầu relationshipdục tình vừa lòng táccost estimating relationshipphương pháp dự trù chi phí tổncurvilinear relationshipđối sánh khúc tuyếndebit-credit relationshiptình dục vay-cho vaydebtor-creditor relationshiptình dục bé nợ-chủ nợdebtor-creditor relationshipquan hệ tình dục vay-mang lại vayemployment relationshipquan hệ giới tính làm cho thuêfunctional relationshipquan hệ giới tính ngành ngang (trong quản lí lý)functional relationshipthiết chế tình dục theo chức nănginverse relationshipmọt contact ngượclinear relationshipquan hệ tình dục tuyến đường tínhlinear relationshipquy hướng con đường tínhlinear relationshipđối sánh tuyến tínhparent-subsidiary relationshipquan hệ đơn vị mẹ-conrelationship bankingsự quản lý bank (được) riêng biệt hóarelationship by objectivequan hệ giới tính theo kim chỉ nam. relationship managerngười có quyền lực cao quan hệ tình dục xóm hộirelationship marketingtiếp thị quan hệrelationship promotioncổ hễ bán sản phẩm quan lại hệvolume -cost profit relationshiptình dục con số -phí tổn tổn định -lợi nhuận o mối quan hệ, sự liên hệ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): relation, relations, relationship, relative sầu, relate, related, unrelated, relatively


*

Xem thêm: Cách Tạo Tài Khoản Minecraft Miễn Phí Cực Kỳ Đơn Giản, Đăng Ký Minecraft Server Việt Nam

*

*

relationship

Từ điển Collocation

relationship noun

1 between people/groups/countries

ADJ. friendly, good, happy, harmonious, healthy, svào | broken, difficult, failed, fragile, poor, stormy, strained, troubled, uneasy | close, intense, intimate, special Britain"s special relationship with the US | enduring, lasting, long-standing, long-term, permanent, serious, stable, steady He was not married, but he was in a stable relationship. | brief, casual | family, human, interpersonal, one-to-one, personal | doctor-patient, parent-child, etc. | business, contractual, formal, marital, physical, power, professional, sexual, social, working | caring, love-hate, loving

VERB + RELATIONSHIP. enjoy, have They enjoyed a cthua thảm working relationship. The school has a very good relationship with the community. He had brief relationships with several women. | begin, build (up), develop, establish, foster Building svào relationships is essential. They established a relationship of trust. | cement, improve sầu, strengthen | continue, maintain | handle, manage He"s not very good at handling personal relationships. | break off She broke off the relationship when she found out about his gambling. | destroy Laông xã of trust destroys many relationships.

RELATIONSHIPhường + VERB exist We want lớn improve the relationship that exists between the university và the town. | blossom, deepen, develop | flourish | work I tried everything to make our relationship work. | continue, last | deteriorate, go wrong, worsen | break down, break up, fail

RELATIONSHIPhường + NOUN difficulties, problems | goals

PREPhường. in a/the ~ In normal human relationships there has khổng lồ be some give sầu & take. At the moment he isn"t in a relationship. | ~ among mỏi The focus is on relationships aao ước European countries. | ~ between, ~ lớn their relationship to lớn each other | ~ with

PHRASES the breakdown of a relationship, a network/web of relationships

2 family connection

ADJ. blood, family, kin, kinship

PREP. in a/the ~ Some people think only about themselves, even in family relationships. | ~ between ‘What"s the relationship between you và Tony?’ ‘He"s my cousin.’ | ~ to lớn What relationship are you lớn Pat?

3 connection between two or more things

ADJ. cthua trận There"s a cthua relationship between increased money supply và inflation. | direct | clear | complex | significant | true | particular | inverse, negative sầu the inverse relationship between gas consumption and air temperature | positive | causal, dynamic, reciprocal | linear, spatial | economic, functional, legal | natural, organic | symbolic

VERB + RELATIONSHIP. bear, have The fee bears little relationship khổng lồ the service provided. | examine, explore, look at, study His lachạy thử book examines the relationship between spatial awareness và mathematical ability. | discover, find They discovered a relationship between depression and laông xã of sunlight. | demonstrate, show | see, underst& | st& in Women and men st& in a different relationship lớn language.

PREP. in a/the ~ The different varieties of the language are in a dynamic relationship with each other. | ~ between I can"t see the relationship between the figures và the diagram. | ~ lớn the relationship of a parasite lớn its host | ~ with

PHRASES the nature of the relationship

Từ điển WordNet


n.

a state of connectedness between people (especially an emotional connection)

he didn"t want his wife lớn know of the relationship

a state involving mutual dealings between people or parties or countries

English Synonym and Antonym Dictionary

relationshipssyn.: family relationship human relationship kinship