Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách hàng sẽ xem: Screw it là gì


Bạn đang xem: Screw it là gì

*

*

*

*

Xem thêm: Trẻ Sốt Cao Là Bao Nhiêu Độ Thì Co Giật? Trẻ Sốt Bao Nhiêu Độ Thì Co Giật

screw /skru:/ danh từ ngựa nhỏ xíu, ngựa hom hem kiệt sức danh từ đinh vkhông nhiều, đinch ốc chân vịt (tàu thuỷ), cánh quạt (máy bay) ((cũng) screw propeller); tàu có chân vịt ((cũng) screw steamer) sự siết nhỏ vítgive it another screw: siết thêm 1 ít nữa người bủn xỉn, bạn keo cú; bạn bòn rút (tự lóng) tiền lương gói nhỏ dại (thuốc lá, chè...) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tự lóng) cai ngụcto have a screw loose dở hơi dởthere is a screw loose: tất cả cái gì ko ổnlớn put the screw on gây mức độ ép cồn từ bắt vkhông nhiều, bắt vào bằng vít; vít chặt cửalớn screw someone up: vít chặt cửa ngõ cấm đoán ai ra siết vkhông nhiều, căn vặn vkhông nhiều, ky cóp (+ out of) bòn rút ít, bóp nặn (tiền); nghiền mang đến được (sự đồng ý)khổng lồ screw the truth out of someone: bắt xay ai nên nói sự thật cau (mặt), nheo (mắt), mím (môi)khổng lồ screw up one"s eyes: nheo mắtkhổng lồ screw up one"s lips: mím môi (từ bỏ lóng) lên dây cót xoáy (vít)to lớn screw to the right: xoáy quý phái mặt phảikhổng lồ crew up one"s courage (xem) courageđinc ốcđinc vítscrew rule: quy tắc đinch víttiền lươngchi phí lương, tiền côngvkhông nhiều tảifeeding screw: vít cài đặt nạp liệuflour screw: vkhông nhiều mua hạtthree-bladed screw: vít cài ba cánhbottle screwdòng vặn nút chaicork screwmẫu căn vặn chốtcork screwchiếc vặn vẹo nút chaidried pulp screw conveyorlắp thêm dạng vkhông nhiều chuyên chở bã khôscrew a noteghi vộiscrew capnút xoáyscrew cappertrang bị vặn nút ít chaiscrew compressorsản phẩm nén vítscrew stoppernút ít vặn vẹo o đinch vít, đinc ốc, êcu § adjusting screw : vít kiểm soát và điều chỉnh § anchor screw : vít neo, vkhông nhiều chốt § Archimedean screw : vkhông nhiều nâng, vkhông nhiều Archimed § bleeder screw : vkhông nhiều xả § binding screw : ốc hãm § cap screw : vít có mũ § clamp screw : ốc hãm § liên hệ screw : vít xúc tiếp § countersunk screw : vít nón chyên § driving screw : vkhông nhiều truyền đụng, vkhông nhiều dẫn rượu cồn § endless screw : vkhông nhiều vô vàn § feed screw : vkhông nhiều cung cấp liệu § female screw : vkhông nhiều âm § graduated screw : vít khắc độ nhằm đo, vkhông nhiều vi cấp § grub screw : đinch vít không mũ, vít ngàm § idle adjusting screw : vkhông nhiều kiểm soát và điều chỉnh chạy không mua § idle stop screw : vkhông nhiều hãm chạy không cài § internal screw : vít vào § jachồng screw : kích vkhông nhiều § lead screw : vkhông nhiều dẫn hướng § levelling screw : ống nâng § loông xã screw : vít hãm, vkhông nhiều khóa § micrometric screw : vkhông nhiều vi cung cấp § nozzle ring screw : vkhông nhiều vòng mũ phun § regulating screw : vít điều chỉnh § right-hand screw : vít nên, vkhông nhiều thuận § round head screw : vít đầu tròn § self-tapping screw : vít từ bỏ dỡ § mix screw : vkhông nhiều giữ § slow running screw : vít chạy chậm § standard screw : vkhông nhiều chuẩn § stop screw : vít hãm § take-up screw : vkhông nhiều sử dụng đến cáp thxay § tension screw : vkhông nhiều căng, vít kéo § triangular thread screw : vkhông nhiều ren tam giác § wood screw : vkhông nhiều gỗ
*


screw

Từ điển Collocation

screw noun

ADJ. masonry, wood

VERB + SCREW fix, loosen, tighten, turn

Từ điển WordNet

n.

a simple machine of the inclined-plane type consisting of a spirally threaded cylindrical rod that engages with a similarly threaded holea fastener with a tapered threaded shank and a slotted head

v.

turn like a screwtighten or fasten by means of screwing motions

Screw the bottle cap on

English Slang Dictionary

to lớn play a hip-hop record at a slower tốc độ, said to lớn accentuate the bass & facilitate mixes with ballads. Also screw mixes, get my screw on. Originated in the late 80"s, when Fresh Records released 12" singles at 45 rpm. Many DJ"s missed the tốc độ designation and mistakenly played it at the slower 33 rpm speed. Many listeners began to lớn intentionally request those records (esp. Mantronix"s "Fresh is the Word") at the slow speed. Now done with CD players with variable pitch (or vinyl)

English Idioms Dictionary

cheat, shaft, get an unfair advantage (also see get screwed) Twice I tried khổng lồ strike a deal with hlặng and twice he screwed me.have sầu sex with, make love When he heard the bed squeaking he knew they were screwing.

English Synonym và Antonym Dictionary

screws|screwed|screwingsyn.: fasten rotate tighten turn twistant.: unscrew