Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Số dư tiếng anh là gì

*
*
*

số dư
*

- (toán) Cg. Số thừa. Số còn lại trong một phxay phân chia sau thời điểm đem số bị chia trừ đi tích số của số phân tách cùng với số thương: 15 chia cho 4 còn số dư là 3.


nd.1. Số còn lại sau khi mang số bị phân chia trừ đi tích số của số phân tách với thương số. 15 chia đến 4 được 3, số dư là 3. 2. Số sót lại sau khoản thời gian lấy số tăng trừ đi số giảm hoặc số chi phí gửi vào trừ đi số chi phí lấy ra. Số dư của tài khoản.

Xem thêm:

*

*

*

số dư

số dư (toán thù học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện nay thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư khi phân tách đến chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm các số dư: remainder functionphần dư, số dư: remainderphương thức số dư áp chót: method of penultimate remainderphương thức số dư gần kề cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualcách thức theo số dư: residual modekhông nên số dư: residual errorsự chuyển đổi tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của dao động tiếp tục ko mong mỏi muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancephiên bản kê số dư: statement of balancephiên bản kê số dư: balance statementbảng bằng vận bình chọn các số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy lâm thời của balance certificate): balance receiptchế độ kiểm kê số dư trên sổ: balance of stochồng systemkhảo sát về số dư (về số tiền còn lại): balance inquiryđối chiếu số dư: collation of balancegiấy chứng số dư: balance certificatedgiấy triệu chứng số dư chứng khoán: balance certificategiấy hội chứng số dư ngân hàng: certificate of ngân hàng balancegiấy xác thực số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư sút dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư giảm dần: reducing balance methodphương pháp khấu hao bớt dần số dư: diminishing balance methodphương pháp số dư giảm dần: reducing balance methodquyết toán thù số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (chuyển quý phái tài khoản) tiếp theo: balance carried forward khổng lồ next accountsố dư (của một) hóa solo (buộc phải thanh khô toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative sầu balancesố dư mặt có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư bình quân của quỹ mặt hàng hóa: average balance of commodity fundsố dư bình quân cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư không đưa ra tiêu: unexecuted balancesố dư không bỏ ra tiêu: unexpended balancesố dư không dùng: unused balancesố dư không kết: outstanding balancesố dư chưa sử dụng: unencumbered balancesố dư không thanh toán: outstanding balancesố dư không tkhô giòn toán: balance outstandingsố dư không tkhô hanh toán: unpaid balancesố dư chuyển hẳn qua trang sau: balance carried downsố dư chuyển thanh lịch trường đoản cú tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư có so sánh (cùng với chi tiết rõ ràng): analytical balancesố dư gồm về phía những anh: balance in your favoursố dư bao gồm về phía bọn chúng tôi: balance in our favoursố dư sót lại (không nộp): remain balancesố dư cước phí tổn (phải thanh khô toán): balance of freightsố dư của khuôn khổ hay xuyên: balance of current accountsố dư của vừa lòng đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: account balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-over balancesố dư cuối năm: balance at the over of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư đến hạn: maturity balancesố dư nhằm không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư giữa kỳ: interyên ổn balancesố dư khả dụng: available balancesố dư ko sinh lãi: idle balancesố dư tởm phí: balance of appropriationsố dư tởm phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch mặt hàng hóa: merchandise balancesố dư sở hữu sang: balance brought forwardsố dư sở hữu sang: balance carriedsố dư sở hữu xuống: balance brought downsố dư sở hữu xuống (nhằm cân nặng đối): balance brought downsố dư năm kia (đưa sang): balance brought forward from last yearsố dư bank đã điều chỉnh: adjusted ngân hàng balancesố dư ngoại hối: foreign balancesố dư ngoại hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng của các khách hàng hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư không nên sót: balance of errorssố dư quý phái qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư tại ngân hàng: balance at banksố dư tại ngân hàng: ngân hàng balancesố dư tại bank (trong thông tin tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: tài khoản balancesố dư thông tin tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư tài sản giữ động: liquid balancesố dư tkhô hanh toán: balance of clearingsố dư tkhô nóng tân oán đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp sau trang trước: balance brought forwardsố dư tiền gửi không đến dấn, chưa rút: unclaimed balancesố dư chi phí mặt: cash balancesố dư chi phí mặt: liquid balancesố dư chi phí phương diện ý muốn muốn: desired cash balancesố dư tiền khía cạnh thực tế: real cash balancesố dư tiền khía cạnh buổi tối thiểu: minimum cash balancesố dư chi phí thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư vào sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư tự do: free balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng cộng bên nợ với bên tất cả ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư trong sổ cái kế toán: balance booksổ nhật ký kết số dư chi phí mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balancetác động ảnh hưởng của số dư tiền thực tế: real balance effectthẩm tra số dư: verification of balancetổng cộng dư: overall balancemarginphương thức tổng cộng dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementcơ chế sút dần số dưreducing installment systemgồm số dưin the blackkhấu hao số dư sút dầndilution of labourngân sách thu chi cân đối cùng tất cả số dưbalanced budget with surplus