(3) Read the italicized scriptures, & use tactful questions lớn help the householder to see how the scriptures answer the numbered question.

Bạn đang xem: Tactful là gì


(3) Đọc đều câu Kinh Thánh được in nghiêng, cùng dùng những thắc mắc tế nhị để giúp đỡ chủ nhà thấy Kinc Thánh trả lời vậy làm sao cho thắc mắc được ấn đậm.
Extreme zeal can also deprive us of tact, empathy, và tenderness, which are vital in our dealings with others.
Lòng nồng nhiệt thái quá cũng có thể làm họ mất tính tế nhị, thông cảm và quyến rũ và mềm mại, đó là rất nhiều đức tính cần thiết trong câu hỏi đối xử với người khác.
While in the field ministry, we might ask God not only for his blessing on our efforts but also for wisdom, tact, largeheartedness, freeness of speech, or help for whatever weakness may tend lớn interfere with our effectiveness in witnessing.
Trong cơ hội đi rao giảng, chúng ta cũng có thể van xin Đức Giê-hô-va ban phước mang đến những nỗ lực của bọn họ, mà lại cũng xin được sự chí lý, hòa nhã, rộng lớn lượng, sự dạn dĩ nhằm nói, hoặc cầu xin Ngài góp họ thắng bất kể sự yếu ớt kỉm làm sao để chúng ta có thể thao tác rao giảng được hữu dụng hơn.
By tactful, discreet questions và attentively listening lớn the person’s comments, you may discern his beliefs & feelings & then determine the best way lớn continue your presentation.
Nhờ hỏi khéo với lắng nghe cẩn thận, chúng ta có thể nhận thấy fan kia gồm tín ngưỡng cùng cảm nghĩ gì và rồi xác định biện pháp cực tốt nhằm trình diễn.
* It requires time và tact as we draw one another out in order lớn tóm tắt our joys, experiences, & problems. —1 Corinthians 13:4-8; James 1:19.
* Vấn đề này yên cầu thời tiếng cùng sự tế nhị lúc chúng ta mong muốn khuyến khích tín đồ không giống biểu lộ phần lớn sự phấn kích, kinh nghiệm với các sự việc của mình cùng với bọn họ (I Cô-rinh-tô 13:4-8; Gia-cơ 1:19).
Rồi tôi nỗ lực thể hiện đông đảo đức tính của người thờ phượng Đức Chúa Ttránh như mềm mại, khéo léo và yêu thương.
For example, by using discernment and tact, many publishers have turned possible conversation stoppers into lớn opportunities to give sầu a further witness.

Xem thêm: Tên Thật Của Picasso - 7 Điều Bạn Chưa Biết Về Pablo Picasso


Thí dụ, nhờ vào sử dụng sự Để ý đến và tế nhị không ít người tuyên bố vẫn làm cho hội chứng tiếp cho những người tuyệt kiếm cớ nhằm phủ nhận nói chuyện.
Tế nhị là gì, vì sao vấn đề đó là quan trọng, với có tác dụng cố nào chúng ta có thể vừa tế nhị vừa cương quyết?
16 Để bắt trước sđọng đồ vật Phao-lô bên dưới rất nhiều chu đáo này, chúng ta rất cần phải tế nhị, biết quan tâm đến cùng quan tiền liền kề.
6 Tact & Christian manners dictate a kind & considerate approach, though that is not the point we are working on here.
6 Cách đối xử lịch sự với tế nhị của tín đồ gia dụng đấng Christ yên cầu chúng ta cần ung dung cùng kính nể số đông tín đồ, tuy vậy kia chưa hẳn là điểm cơ mà họ luyện tập trong bài học này.
The following suggestions will help you give a tactful witness both khổng lồ religious & khổng lồ secular Jews.
Những lời ý kiến đề xuất sau đây để giúp đỡ bạn làm cho hội chứng một bí quyết khôn khéo cho những người Do Thái nói cả người mộ đạo lẫn không.
But this tactful liaison between religion và government cannot hide the fact that religion has been a hindrance and a nuisance khổng lồ the United Nations.
Nhưng mối liên kết tế nhị này thân tôn giáo và thiết yếu trị quan yếu bịt từ trần sự khiếu nại là tôn giáo vẫn đã từng tạo ra trsinh hoạt trinh nữ và phiền lành toái cho LHQ.
The testimony of Brigsi mê Young illustrates these truths: “If all the talent, tact, wisdom, và refinement of the world had been combined in one individual, và that person had been sent khổng lồ me with the Book of Mormon, & had declared in the most exalted of earthly eloquence, the truth of it, undertaking to lớn prove sầu it by his learning và worldly wisdom, it would have been to lớn me like the smoke which arises only to lớn vanish.
Chứng ngôn của Brigtê mê Young lý giải các lẽ thật này: “Nếu tất cả khả năng, sự khéo léo, đúng đắn với sắc sảo của trần thế được gửi mang đến tôi cùng với Sách Mặc Môn, và vào lời lẽ hùng hồn độc nhất vô nhị, khẳng định lẽ thiệt của sách ấy, cố gắng nhằm chứng minh về sách ấy, bằng cách học hỏi, và sự đúng đắn của trần gian, thì những vấn đề đó đối với tôi tương tự như sương bay lên để rồi rã biến chuyển.
However, tactful but discerning questions can help us khổng lồ ‘draw up’ the thoughts và feelings of the student’s heart.
Tuy nhiên, phần nhiều thắc mắc tế nhị nhưng mà sâu sắc có thể góp chúng ta “múc” hồ hết cảm nghĩ thì thầm kín đáo trong tâm địa học tập viên.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M