E mới thêm bộ wifi của FPT, vừa gắn trong sáng ni thôi. Và có 1 điều chần chừ bao gồm quái lạ ko đó là tải về đủng đỉnh rộng cập nhật (khoảng tầm 5 lần liền) gồm vấn đề gì ko nhỉ gần như người?