Hiện nay hầu hết các ngân hàng tại Nhật Bản đều đã triển khai dịch vụ Internet Banking hay còn gọi là ngân hàng trực tuyến để đáp ứng tối ưu hóa quá trình giao dịch qua tài khoản ngân hàng của người dùng. Trong đó Yucho là một trong số những ngân hàng đi tiên phong triển khai dịch vụ này, hơn nữa số lượng người sử dụng ngân hàng Yucho chiếm 78,3% trên toàn nước Nhật. Sau đây là cách đăng ký sử dụng dịch vụ internet banking của ngân hàng Yucho.

Bạn đang xem: Tạo tài khoản internet banking


Cách đăng ký dịch vụ Internet banking của Yucho

Với các bước dưới đây, các bạn hoàn toàn có thể đăng ký từ máy tính hoặc trên điện thoại smartphone.

Bước 1: Mở trang đăng ký Yucho direct

Click vào LINK phía dưới để mở trang đăng ký,sau đó nhấn vào nút 【お手続きはこちら】để đi tiếp.https://www.jp-bank.japanpost.jp/direct/pc/sinki/dr_pc_sk_index.html

Tiếp theo nhấn vào nút 【新規登録に進む】để mở form nhập đăng ký mới.


*
Mở trang đăng ký internet banking yucho

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

Khi form đăng ký mở ra, các bạn nhập thông tin tài khoản như hình mẫu phía dưới. Sau đó nhấn vào nút 【次へ】để Next.

記号番号: số tài khoản(có in trên thẻ hoặc sổ yucho của bạn)氏名(カナ):họ và tên ghi bằng katakana và không dấu cách.生年月日 :ngày tháng năm sinh連絡先電話番号: số điện thoại liên lạc(nếu ai không có thì hãy mượn bạn bè hoặc sử dụng SDT của công ty).メールアドレス:địa chỉ email.メールアドレス(確認用):nhập lại mail1日の送金限度額:số tiền muốn gửi trong 1 ngày,tối đa 1000万円.
*
Nhập thông tin đăng ký internet banking yucho

Nếu địa chỉ email của bạn nhập không thuộc domain(tên miền) của au,softbank,docomo thì hệ thống sẽ hỏi bạn lại một lần nữa. Nếu bạn muốn sử dụng email đã nhập ở trên để đăng ký, hãy nhấn vào nút【はい】 để tiếp tục.

Xem thêm: Lấy Lại Mã Google Authenticator Sang Điện Thoại Mới, Fix Common Issues With 2


*
Đồng ý đăng ký email

Bước 3: Nhập mật khẩu của thẻ Yucho

Tiếp theo nhập mật khẩu giao dịch của thẻ yucho vào ô キャッシュカード暗証番号, số dư tài khoản của lần in sổ cuối cùng vào ô 通帳最新表示残高 . Sau đó nhấn nút 【次へ】để tiếp tục.


LƯU Ý

Số dư tài khoản mà hệ thống yêu cầu nhập là con số được in trong dòng cuối cùng sổ Yucho của bạn, chứ không phải là số dư hiện tại.Nếu ai đã làm mất sổ thì có thể nhập số 0.


*
Nhập mật khẩu thẻ yucho

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin

Tại đây, hãy kiểm tra lại các thông tin cá nhân như số tài khoản, họ tên, ngày tháng năm sinh .v.v. một lần nữa,rồi sau đó nhấn vào 【次へ】để đi tiếp.

*
Kiểm tra lại thông tin

Tiếp theo là địa chỉ nhà ở, nếu địa chỉ hiện tại khác với địa chỉ mà hệ thống hiện ra ở màn hình, thì bạn nên tới bưu điện để làm thủ tục thay đổi địa chỉ. Tại đây các bạn có thể đăng ký dịch vụ internet banking ngay tại bưu điện.


*
Kiểm tra địa chỉ

Bước 5: Xác nhận mã OTP

OTP(One-Time-Password) đúng với tên gọi của nó,có nghĩa là mật khẩu chỉ có hiệu lực sử dụng 1 lần.