• Ái quất - 愛橘 (Nguyễn Khuyến)• Cửu nhật thuỷ những - 九日水閣 (Hàn Kỳ)• Diệp mã nhi prúc - 葉馬兒賦 (Nguyễn Phi Khanh)• Điền gia ngữ - 田家語 (Mai Nghiêu Thần)• Điếu Hà Ninc tổng đốc Hoàng đại nhân - 吊河寧總督黃大人 (Phan Đình Phùng)• Đình thí đối sách - 廷試對策 (Phan Đình Phùng)• Phong mật - 蜂蜜 (Tuệ Tĩnh thiền hậu sư)• Phù giữ - 芙留 (Thái Thuận)• Tiểu tinch 2 - 小星 2 (Khổng Tử)• Từ Ân tự bi minc tịnh tự - 慈恩寺碑銘并序 (Hồ Tông Thốc)

Bạn đang xem: Tên thật hán việt là gì

1. (Tính) Giàu tất cả, sung túc. ◎Như: “thân gia ân thật” 身家殷實 bản thân bên giàu sang.2. (Tính) Đầy, không thể vị trí trống. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Điền dã vu, tmùi hương lẫm hư, linc ngữ thật” 田野蕪, 倉廩虛, 囹圄實 (Phãn hữu luận 氾論) Đồng ruộng bỏ hoang, kho lô trống rỗng, nhà tù hãm chật ních.3. (Tính) Đúng, chân xác. ◎Như: “thiệt tình” 實情 tình hình chân xác, “chân tài thiệt học” 真才實學 có tài năng gồm học tập thiệt sự.4. (Tính) Chân thành, không lỗi dối. ◎Như: “thành thật vô khi” 誠實無欺 chân tình ko gian dối, “trung thật” 忠實 trung thành với chủ chân thật.5. (Danh) Sự tích, vụ việc có thiệt. ◎Như: “sự thật” 事實 sự tích có thật, “tả thật” 寫實 thể hiện theo đúng vấn đề, không tu sức.6. (Danh) Các phđộ ẩm trang bị. ◎Như: “đình thật” 庭實 đồ dùng bày vào sảnh công ty, “quân thật” 軍實 những vật binh khí trong dinch quân.7. (Danh) Quả, hoa trái. ◎Như: “khai hoa kết thật” 開花結實 nngơi nghỉ hoa kết trái. ◇Trang Tử 莊子: “Ngụy vương di xẻ đại hồ nước chi chủng, ngã thụ bỏ ra thành nhi thật ngũ thạch” 魏王貽我大瓠之種, 我樹之成而實五石 (Tiêu dao du 逍遙遊) Vua Ngụy cho tôi giống như bầu to, tôi tdragon nó thành cây ra quả nặng năm thạch.8. (Danh) Hột, phân tử trái cây. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Ngã kim demo bọn chúng, vô phục bỏ ra diệp, thuần hữu trinch thiệt. Xá Lợi Phất, nhỏng thị tăng thượng mạn nhân, tân hận diệc giai hĩ” 我今此眾, 無復枝葉, 純有貞實, 舍利弗, 如是增上慢人, 退亦佳矣 (Pmùi hương tiện phẩm đệ nhị 方便品第二) Bây giờ trong hội bọn chúng này của ta, không hề nhành lá (vụn vặt) nữa, chỉ toàn là hầu hết phân tử dắn chắc chắn. Xá Lợi Phất, mọi kẻ tăng thượng mạn điều này, lui ra cũng tốt thôi.9. (Danh) Nội dung (thuật ngữ triết học). § Đối lại cùng với “danh” 名. ◎Như: “hữu danh vô thật” 有名無實 chỉ gồm bề ngoài hình thức cơ mà ngôn từ trống trống rỗng, “danh thật tương phù” 名實相符 bề ngoài và văn bản cân xứng.10. (Động) Làm mang đến sung mãn, khiến cho nhiều thêm. ◇Sử Kí 史記: “Trị bách quan lại, thân vạn dân, thật bao phủ khố, tử thục dữ Khởi?” 治百官, 親萬民, 實府庫, 子孰與起 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Trị bách quan tiền, thân muôn dân, làm cho nhiều kho đống, thì ông với Khởi tôi (ai rộng ai kém)?11. (Phó) Thật là, thật. ◇Sử Kí 史記: “Thật vô làm phản tâm” 實無反心 (Lí Tư truyện 李斯傳) Thật là không tồn tại lòng bội phản.12. § Cũng gọi là “thực”.
① Giàu, đầy ních, nhỏng thân gia ân thiệt 身家殷實 bản thân đơn vị giàu có.② Thật, vật gì thực gồm điện thoại tư vấn là thật. Như thật tại 實在 thiệt còn, chân tình 實情 tình thực, v.v.③ Chứng thực, nhỏng dĩ thật ngô ngôn 以實吾言 rước chứng thực lời ta nói, tức là tỏ rõ được lời mình nói chưa phải là ngoa. Vì thế cho nên có mẫu cớ gì nhằm vin mang mà nói hotline là khẩu thật 口實.④ Sự tích, nhỏng nêu sự tích thực ra điện thoại tư vấn là sự thật 事實.⑥ Các phđộ ẩm vật dụng. Trong sảnh bên bạn bè nhan nhản những đồ gia dụng Hotline là đình thiệt 庭實, những đồ binch khí trong dinh quân điện thoại tư vấn là quân thiệt 軍實.

Xem thêm: Nam Sinh Năm 1984 Hợp Hướng Nào, Sinh Năm 1984 Tuổi Gì, Mệnh Gì, Hợp Hướng Nào


ân thiệt 殷實 • chân thật 真實 • hóa học thiệt 質實 • hội chứng thiệt 證實 • cứ thiệt 據實 • đích thật 的實 • đốc thiệt 篤實 • hiện tại thiệt 現實 • kết thiệt 結實 • kì thật 其實 • lão thật 老實 • quả thật 菓實 • thực sự 事實 • thật thà 誠實 • thiệt dụng 實用 • thiệt hành 實行 • thiệt hiện tại 實現 • thiệt học 實學 • thiệt huệ 實惠 • thiệt hư 實虛 • thiệt lục 實錄 • thiệt nghiệm 實驗 • thật nghiệp 實業 • thiệt sự 實事 • thiệt trên 實在 • thiệt tập 實習 • thiệt tế 實際 • thiệt thể 實體 • thật thi 實施 • thật tiễn 實踐 • chân tình 實情 • thiết thiệt 切實 • ganh thiệt kích lỗi 避實擊虛 • ghen tuông thật tựu hư 避實就虛
• Bách chu 2 - 柏舟 2 (Khổng Tử)• Cam lâm - 甘林 (Đỗ Phủ)• Chính khí ca - 正氣歌 (Văn uống Thiên Tường)• Dã trì - 野池 (Vương Kiến)• Lạc thần phụ - 洛神賦 (Tào Thực)• Quan đệ Minch Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 3 - Nghĩ Giáng Hương phụng đáp kyên mã khách hàng - 觀弟明齊續徐式傳偶成三-擬絳香奉答金馬客 (Ngô Thì Nhậm)• Thái tử Trương xá nhân di chức thành nhục đoạn - 太子張舍人遺織成褥段 (Đỗ Phủ)• Thần phong 2 - 晨風 2 (Khổng Tử)• Thu nhật Kinc Nam thuật hoài tam thập vận - 秋日荊南述懷三十韻 (Đỗ Phủ)• Toạ thạch minc - 座右銘 (Thôi Viện)