https://baosongdở người.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-3-getting-started-anh-so-1.mp3

Nội dung bài bác nghe

*

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai và Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, what bởi you know about community service?

Mai: It’s the work you do for the benefits of the community.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 7 getting started

Reporter: Exactly. Have sầu you ever done volunteer work?

Mai: Yes. I’m a member of Be a Buddy – a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have sầu you done?

Mai: We’ve sầu asked people lớn donate books and clothes lớn the children.

Reporter: Wow, that certainly makes a difference… And you Phuc, you’re from Go Green?

Phuc: Yes, it’s a non-profit organisation that protects the environment. We’re encouraged people khổng lồ recycle glass, cans, and paper. We’re cleaned streets và lakes…

Reporter: Did you start a community garden projecct last month?

Phuc: Oh yes, so far we’ve sầu planted…

Hướng dẫn dịch

Pchờ Viên: Hôm ni trong công tác Công dân Toàn Cầu, họ đang chất vấn Mai với Phúc đến từ trường HBT Hai bà Trưng. Chào Mai, chúng ta có thể mang lại Shop chúng tôi biết về những chuyển động phục vụ cộng đồng không?

Mai: Đó là các bước cơ mà các bạn có tác dụng vì tiện ích xã hội.

Phóng Viên: Quý khách hàng đã có lần làm các bước tình nguyện làm sao chưa?

Mai: Rồi. Mình là một trong member của “Quý khách hàng đồng hành” – một lịch trình trợ giúp trẻ nhỏ đường phố. Năm ngoái chúng mình có dạy dỗ những lớp học tập đêm tối đến 50 trẻ nhỏ.

Phóng Viên: Tuyệt! quý khách hàng còn giúp điều gì khác nữa không?

Mai: Chúng mình đã lôi kéo hầu như tín đồ quyên góp sách cùng áo xống mang lại trẻ nhỏ.

Pngóng Viên: Pngóng viên: Ồ, đó chắc hẳn rằng khiến cho sự khác biệt… Thế còn Phúc, các bạn đến từ team “Sống xanh” đề nghị không?

Phúc: Vâng, đó là một trong tổ chức triển khai phi lợi tức đầu tư nhằm mục đích đảm bảo môi trường xung quanh. Chúng mình khuyến nghị các tín đồ tái chế thứ thủy tinh, lon cùng giấy. Chúng mình đã lau chùi mặt đường phố với các Ao nước.

Phóng viên: Có buộc phải các bạn vẫn bước đầu một dự án căn vườn xã hội trong tháng trước không?

Phúc: Ồ bắt buộc rồi, mang lại bây chừ bọn chúng mình đã tLong được…

a. Read the conversation again & tiông chồng () true (T) or false (F).

(Đọc lại bài đối thoại với ghi lại () câu đúng hoặc câu sai.)

Gợi ý

TF
1. Mai & Phuc work for the benefits of the community.

(Mai với Phúc làm việc mang lại đông đảo công dụng cộng đồng.

2. Be a Buddy has collected books and clothes for street children.

(Làm các bạn sát cánh đồng hành vẫn thu nhặt sách với áo xống mang lại trẻ em đường phố.)

3. Be a Buddy has provided education for street children.

(Làm bạn đồng hành đã prúc đạo cho trẻ nhỏ đường phố.)

4. Go Green is an environmental business.

(Sống xanh là 1 trong những doanh nghiệp lớn về môi trường thiên nhiên.)

Dẫn chứng: Go Green a non-profit organisation that protects the environment. (Sống xanh là một trong những tổ chức phi ROI nhằm bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)

5. Sống xanh has encouraged people khổng lồ recycle rubbish.

Xem thêm: Phong Thủy Hướng Cầu Thang Theo Tuổi, Thiết Kế Hướng Cầu Thang Theo Tuổi Cho Bạn

(Go Green vẫn khuyến khích phần lớn fan tái chế lại rác rến thải.)

 b. Read the conversation again. Answer the questions.

(Đọc lại bài xích đối thoại lần tiếp nữa. Trả lời các câu hỏi sau.)

Gợi ý

What bởi vì you think the phrase ‘make a difference’ means? (Bạn suy nghĩ nhiều tự ‘làm cho một điều khác biệt’ là gì?)

➔ It means to lớn have a good effect (on people’s life) và to lớn make the world a better place. (Nó nghĩa là làm cho một ảnh hưởng xuất sắc mang đến cuộc sống con người cùng có tác dụng nhân loại phát triển thành một địa điểm xuất sắc hơn.)

Can you guess what Go Green does in their community garden project? (quý khách hàng bao gồm đồng ý rằng Sống Xanh là dự án công trình khoanh vùng công cộng không?)

➔ They plant trees to lớn make a garden for the community. (Họ trồng cây nhằm chế tác thành một vườn mang lại chỗ đông người.)

How bởi you think the community garden project ‘makes a difference’? (quý khách hàng nghĩ ra sao về dự án khu vườn chỗ đông người ‘có tác dụng một điều không giống biệt’?)

➔ It will create a clean environment for all the people. There will be a lot of trees in the garden. People can walk và enjoy fresh in here. Children can play in the garden và it’s a really good environment for the community. (Nó sẽ khởi tạo ra môi trường xung quanh trong sạch mang lại tất cả hầu hết bạn. Có không hề ít hoa cỏ trong vườn cửa. Mọi người hoàn toàn có thể đi cùng tận thưởng không gian trong lành ở chỗ này. Tphải chăng nhỏ rất có thể nghịch trong vườn và nó thực thụ là một trong môi trường xuất sắc cho xã hội.)

2. Look at the words in the box. Can you put them in the right group?

(Nhìn vào những tự vào bảng. quý khách tất cả cụ xếp chúng vào đúng đội không?)

Từ vựng buộc phải biết

donate (v): cỗ vũ, qulặng gópvolunteer (v): tình nguyệnprovide (v): cung cấpenvironmental (adj): nằm trong về môi trườnghelp (v): góp đỡrecycle (v): tái chếclean (adj): không bẩn sẽbenefit (n): lợi íchplant (n): thực vậtencourage (v): khuyến khích, cồn viên

Gợi ý

NounsVerbsAdjectives
help, benefit, volunteer, plantsdonate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provise, clean, encourageclean, environment

3. Fill the gaps with the words in the box.

(Hoàn thành vị trí trống cùng với các tự vào bảng.)

Gợi ý

volunteerhomeless peopledonatescommunity servicemake a difference

Hướng dẫn dịch

You are a volunteer if you help other people willingly and without payment.

(quý khách là 1 trong những tình nguyện viên nếu bạn sẵn sàng giúp đỡ những người không giống nhưng ko đem chi phí.)

Homeless people are those who do not have sầu a home page và really need help.

(Người vô gia cư là những người dân không có công ty và thực thụ đề xuất sự hỗ trợ.)

She often donates money lớn charitable organisations.

(Cô ấy thường xuyên ủng hộ chi phí mang đến tổ chức triển khai từ thiện nay.)

The activities that individuals or organisations do to benefit a community are called community service.

(Những vận động nhưng những cá thể tốt tổ chức có tác dụng vì công dụng cho 1 xã hội được điện thoại tư vấn là dịch vụ xã hội.)

If you are trying khổng lồ make a difference, you are trying to lớn have a good effect on a person or situation.

(Nếu nhiều người đang cố gắng tạo nên sự khác biệt, nhiều người đang cố kỉnh làm ra ảnh hưởng tốt lên một tín đồ hay là 1 tình huống.)

4. Describe the pictures with the verbs in 2.

(Miêu tả tnhãi cùng với các đụng từ bỏ trong phần 2.)

Gợi ý

1. He donates old books,2. They plant trees,3. She helps children vị homework,
4. They dean the streets.5. They recycle rubbish,

*

5. Create word webs.

(Tạo ra các mạng từ)

Gợi ý

Donate: books, blood, toys, clothes.

Help: children, disabled people, homeless people, old people Clean: strees, walls, beaches, lakes.

Provide: old books, không lấy phí courses, care and help, food & dothes, life skills.

6. Game: VOCABULARY PING PONG.

 (Trò chơi: BÓNG BÀN TỪ VỰNG)

In pairs, stand face to lớn face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, và the new words you learned above sầu. To start the game, partner A says a new word & partner B says the first related word that comes to lớn mind. Keep the words going baông xã và forth as quickly as possible until the teacher says stop. (Làm việc theo cặp, đứng đối lập với chúng ta của chúng ta. Nghĩ về chủ thể của unit này, Community Service, với những tự new chúng ta vừa học tập sinh hoạt bên trên. Để bắt đầu trò chơi, bạn A nói một từ mới cùng chúng ta B nói từ liên quan trước tiên xảy ra trong đầu chúng ta. Tiếp tục với các trường đoản cú tiếp theo sau nkhô cứng tốt nhất hoàn toàn có thể cho tới khỉ gia sư bảo tạm dừng.)