Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự tsanaklidou.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Doc

So how is he supposed to find out doc, if he can"t ask you & apparently the information from his other sources is not forthcoming?
Plenty of docs order electrocardiograms for people over 40 as part of a routine checkup, no matter how healthy they are.
These pill mill docs lined their pockets with cash while supplying a steady source of brain altering drugs.
Still, many anti-aging docs attempt khổng lồ create their own bioidentical hormone cocktails tailored khổng lồ their patients" special needs.
The showbiz entrepreneur who built "two empires that turned khổng lồ sand" draws much grudging respect in this career-spanning doc.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả quan điểm của những biên tập viên tsanaklidou.com tsanaklidou.com hoặc của tsanaklidou.com University Press tuyệt của những bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Bảng Báo Giá Trần Thạch Cao Giá Bao Nhiêu ? Báo Giá Thi Công Trọn Gói Từ A

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tsanaklidou.com English tsanaklidou.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語