Giải bài tập SGK Toán thù 5 trang 14 giúp các em học viên lớp 5 coi gợi ý giải các bài xích tập bài Luyện tập trang 14. Với lời giải Toán thù lớp 5 cho từng bài bác vô cùng cụ thể, sẽ giúp đỡ các em ôn tập, củng vắt những dạng bài bác tập, tập luyện năng lực giải Toán thù 5 thật thành thục.


Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 14 luyện tập

Giải bài tập Tân oán 5 trang 14

Bài 1 (trang 14 SGK Tân oán 5)

Chuyển những láo số sau thành phân số:

*
*
*
*

Gợi ý đáp án:

*


*

*

*

Bài 2 (trang 14 SGK Tân oán 5)

So sánh những lếu láo số:


Xem thêm: Chuyển Tiền Paypal Không Mất Phí, Cách Chuyển Tiền Trên Paypal Không Mất Phí

a)

*
cùng
*

c)

*
với
*


b)

*
cùng
*

d)

*
*


Gợi ý đáp án:

a)

*

*
2dfrac910" width="94" height="41" data-latex="3dfrac910 > 2dfrac910" class="lazy" data-src="https://tsanaklidou.com/toan-lop-5-trang-14-luyen-tap/imager_9_7533_700.jpg%20%3E%202%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D">

(Hoặc: Ta có: 3> 2. Vậy:

*

b)

*

*
m 2dfrac910" width="94" height="41" data-latex="5dfrac110 > m 2dfrac910" class="lazy" data-src="https://tsanaklidou.com/toan-lop-5-trang-14-luyen-tap/imager_11_7533_700.jpg%20%3E%20%7B%5Crm%7B%20%7D%7D2%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D">.


(Hoặc: Ta có: 5> 2. Vậy:

*

d)

*

*
. Vậy:
*
.

(Hoặc: Ta có: 3=3 cùng

*
. Vậy:
*
)

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các láo số sau thành phân số rồi triển khai phép tính: