Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để công việc của công ty được thuận lợi và tiện lợi hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ Anh chăm ngành. Đối với ngành kế toán thù cũng vậy. Sau trên đây, chúng tôi đã tổng phù hợp danh sách từ vựng giờ anh siêng ngành kế toán thù - kiểm toán cơ mà các bạn tuyệt gặp trong nghành nghề dịch vụ này, mong muốn chúng sẽ giúp đỡ các bạn dễ dãi thao tác vào môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán bằng giờ Anh dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Tồn kho đầu kỳ tiếng anh là gì

*

** Dưới đấy là gần như tự vựng tiếng Anh chăm ngành kế toán thù thông dụng tuyệt nhất bây giờ, cùng Cửa Hàng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: túi tiền nên trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: xây dựng cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Check và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách chi tiêu desgin cơ phiên bản dsinh sống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu cồn với đầu tư nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người cài trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi phí hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi phí bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố kỉnh định

37. General & administrative expenses: giá thành cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công thay, luật trong kho

43. Intangible fixed asmix costs: Ngulặng giá chỉ tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Mngơi nghỉ tiểu khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chính lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách đang xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ snghỉ ngơi hữu

71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải vẫn đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu chào bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khân oán nđính hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes & other payables lớn the State budget---- Thuế và các khoản đề nghị nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cộng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn với phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng chăm ngành Khi kế toán thù thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề xuất trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản buộc phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế tân oán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: thanh hao toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô hanh tân oán bởi gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh hao tân oán không sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng tương quan cho kế toán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Chi tiêu cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: túi tiền bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá bán gốc

** Các bí quyết trong tiếng anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngđàm phán mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ cần trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả vào đầu kỳ + những khoản ưu đãi nhận thấy + Các khoản chi phí nợ trả cho nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ nên thu và nợ bắt buộc trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = cực hiếm còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý hiếm tkhô hanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Đăng Ký Tài Khoản Ngân Lượng Từ A Đến Z, Đăng Ký Tài Khoản Ngân Lượng

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đây là đông đảo từ bỏ vựng chăm ngành kế tân oán được thực hiện nhiều độc nhất vô nhị nghỉ ngơi từng công ty lớn.

Để rất có thể làm tốt hơn vào từng nghành nghề của ngành kế tân oán, thì tức thì cất cánh giờ chúng ta bắt buộc lý thuyết xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể giải pháp xuất sắc với hiệu quả độc nhất bay giờ là ko kết thúc nâng cấp kỹ năng cũng tương tự tay nghề thao tác làm việc của bản thân qua các khóa đào tạo và huấn luyện kế tân oán ở những trung trọng điểm.