“I am a sculptor by vocation and am working with a construction company, where I use my woodworking skills.

Bạn đang xem: Vocational là gì


“Tôi hành nghề điêu khắc và vẫn thao tác với 1 cửa hàng xây cất, vị trí nhưng mà tôi thực hiện tài năng có tác dụng thiết bị gỗ của mình.
Secondary education lasts for five sầu years và includes three traditional types of schools focused on different academic levels: the liceo prepares students for university studies with a classical or scientific curriculum, while the istituto lớn tecnico và the Istitukhổng lồ professionale prepare pupils for vocational education.
giáo dục và đào tạo trung học kéo dãn dài vào 5 năm, gồm cha loại hình trường học theo truyền thống cuội nguồn có các nút hàn lâm khác nhau: liceo sẵn sàng đến học sinh học tập trên bậc ĐH với những lịch trình huấn luyện cổ xưa hoặc kỹ thuật, trong lúc istituto tecniteo cùng Istituto professionale chuẩn bị mang lại học viên dạy dỗ nghề nghiệp.
More than 131,000 children/youths attkết thúc SOS Kindergartens, SOS Hermann Gmeiner Schools & SOS Vocational Training Centres.
Hơn 131.000 trẻ nhỏ tham gia những trường chủng loại giáo SOS, những trường Hermann Gmeiner với những trung vai trung phong đào tào nghề SOS.
Her father was sub lieutenant with the alpine hunters.She has a vocation. Mama và I love sầu handsome men in uniform
Cô ấy đang đi nghỉ ngơi phxay người mẹ và tôi khôn xiết yêu thích gần như anh chàng đẹp mắt trai giữa những trang phục như vầy y hệt như ông vậy đại tá
It is an institution of Higher education and professional vocational education, specializing in science, engineering, & công nghệ or different sorts of technical subjects.
Nó rất có thể là một các đại lý dạy dỗ đại học cùng cơ sở nghiên cứu và phân tích kỹ thuật và kỹ thuật thời thượng hay là một cơ sở dạy dỗ huấn nghệ bài bản, siêng về công nghệ, nghệ thuật, cùng technology, tốt hầu như nghành nghề kỹ thuật khác nhau.
In February 2010, computer experts from the U.S. National Security Agency claimed that the attacks on Google probably originated from two Chinese universities associated with expertise in computer science, Shangnhị Jiao Tong University & the Shandong Lanxiang Vocational School, the latter having cchiến bại liên kết to the Chinese military.
Tháng 2-2010, những chuyên gia vi tính của Cục An ninc Nội địa Hoa Kỳ (NSA) cho rằng những vụ tiến công nhắm vào Google các tài năng bắt đầu từ 2 trường ĐH sinh hoạt Trung Quốc, là ngôi trường Shangnhì Jiao Tong University với Lanxiang Vocational School.
To their surprise, Michael opted instead to take a short vocational course that soon enabled hyên ổn to tư vấn himself as a regular pioneer.
Họ cực kì kinh ngạc lúc anh chọn học một khóa học dạy nghề thời gian ngắn nhằm sớm rất có thể chu cấp cho mang lại bạn dạng thân cùng làm đi đầu túc tắc.
Therefore an increase in vocational training is an essential requirement and a sustainable economic development target .
Vì vậy việc tăng cường đào tạo nên nghề là 1 trong những hiểu biết bức thiết với là 1 mục tiêu cách tân và phát triển kinh tế tài chính bền vững .
In addition, the new law introduced secondary-level vocational instruction and established university facilities in the country.
Trong khi, quy định bắt đầu được giới thiệu lý giải dạy nghề cấp cho cửa hàng với các trường đại học được ra đời vào toàn nước.
After taking some vocational courses & a raft of odd jobs, he became a studio engineer và owner of a recording studio.
Sau vài ba chương trình hướng nghiệp với một số trong những nghề nghiệp kì khôi, ông phát triển thành kỹ thuật viên thu âm với là công ty một chống thu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Telegram Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Cài Đặt Telegram Trên Máy Tính


- Better information: More partnerships between businesses and universities & vocational training institutions provide better information on skills needed and available job opportunities
- tin tức tốt hơn: Quan hệ hợp tác không ngừng mở rộng thân các doanh nghiệp cùng với các trường ĐH với những cửa hàng dạy nghề vẫn báo tin xuất sắc hơn về các tài năng cần thiết cùng những cơ hội bài toán làm cho.
Apart from the project to improve sầu vocational training for farmers , more synchronized policies are required to lớn help rural workers access better production methods .
Ngoài dự án cải thiện đào tạo và huấn luyện nghề cho những người nông dân , có không ít cơ chế nhất quán không chỉ có thế sẽ giúp đỡ tín đồ lao động nông làng có thể tiếp cận với những cách thức canh tác kết quả hơn .
JED is not an association reserved solely for journalists, but rather a wholly independent và open structure to all those who feel like having a vocation to defover và promote their right lớn inform and khổng lồ be informed freely without any restriction.
Journaliste en danger chưa phải là một hiệp hội cộng đồng chỉ dành cho các đơn vị báo, tuy thế là 1 cơ cấu hoàn toàn độc lập cùng không ngừng mở rộng cho toàn bộ hồ hết ai ước ao bảo đảm và liên quan quyền biết tin với được thông báo tự do thoải mái cơ mà không có bất kỳ tinh giảm như thế nào.
When she recovered it was deemed khổng lồ be miraculous in nature and this led lớn a total confidence in the Madonna and to the vision of her vocation to lớn the order.
Việc bà hồi sinh được xem như là một điều vi diệu vào tự nhiên và thoải mái với điều đó dẫn đến một sự tin cậy hoàn toàn vào Madonmãng cầu cùng trung bình nhìn về ơn Call của bà theo đời sống tu trì.
Moe picked hyên out of a puddle of motor oil & suntan lotion gave hlặng a job, a vocation, taught him everything he knows.
Moe kéo anh ta khỏi mớ dầu trang bị và kem hạn chế nắng đến anh ta một quá trình, một nghề, dạy dỗ anh ta tất cả rất nhiều gì anh ta biết.
Vocational education can take place at the post-secondary, further education, và higher education level; & can interact with the apprenticeship system.
Giáo dục đào tạo dạy dỗ nghề rất có thể được thực hiện sinh sống bậc trung học tập, sau trung học tập, dạy dỗ thêm với trình độ chuyên môn cao hơn; Và rất có thể thúc đẩy cùng với khối hệ thống học nghề.
It covers both vocational và academic courses, acting as both a university & an Institute of TAFE.
Her spiritual director was Father Emilio Bottari who gave sầu her a prophetic recommendation: "Even though difficult moments will come and you will feel torn to pieces, be faithful & strong in your vocation".
Emilio Bottari cho bà một lời khulặng tiên tri: "Mặc cho dù rất nhiều khoảnh tự khắc trở ngại sẽ đến với nhỏ sẽ Cảm Xúc bị xé nát từng mảnh, hãy trung tín cùng khỏe mạnh vào ơn Call của con".
One of his main contributions was later called Human Capital Theory, và inspired much work in international development in the 1980s, motivating investments in vocational & technical education by Bretton Woods system International Financial Institutions such as the International Monetary Fund và the World Bank.
giữa những đóng góp bao gồm của ông về sau được Hotline là Lý thuyết Vốn bé bạn, với định hướng này sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều nghiên cứu vào trở nên tân tiến nước ngoài vào những năm 1980, can dự đầu tư chi tiêu vào dạy dỗ kỹ nghệnghề nghiệp vì chưng hệ thống Bretton Woods tổ chức tài thiết yếu thế giới như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân mặt hàng Thế giới.
For instance, Keirsey"s descriptions of his four temperaments, which he correlated with the sixteen MBTI personality types, show how the temperaments differ in terms of language use, intellectual orientation, educational và vocational interests, social orientation, self-image, personal values, social roles, & characteristic hand gestures.
Chẳng hạn, phần biểu đạt của Keirsey về Bốn team tính phương pháp Keirsey, mà lại ông vẫn liên hệ cùng với 16 tính phương pháp MBTI, cho thấy những team tính giải pháp này không giống nhau về các áp dụng ngôn ngữ, lý thuyết trí tuệ, sở trường về dạy dỗ cùng nghề nghiệp, thiên hướng thôn hội, quan điểm nhấn phiên bản thân, quý hiếm bản thân, sứ mệnh trong buôn bản hội, với các điệu cỗ chân tay.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M